Uppåt. Hela tiden uppåt!

Om ditt projekt handlar om något annat än vägbeläggning så lär det innehålla en hel del vertikala transporter. Många ton blir det. Hissar är kort sagt…viktiga.

Det gäller den enkla ställningsvinschen och det gäller de datastyrda systemen av flera samordnade hissar såväl som klätterplattformarna längs en jättefasad.

Fungerar allt perfekt så är det uppåt. Och det måste fungera, det måste vara uppåt, för stillestånd eller bristande funktionalitet p g a bristande planering får alltid kostsamma följdverkningar.

Det är alltså nödvändigt att välja de bästa, mest kostnadseffektiva lösningarna för ditt projekt – vad avser kapacitet, kvalitet, säkerhet, leveranstrygghet och avtalsform.

Det är här Kaper kan göra skillnad.

För det första samarbetar vi med två absolut världsledande utvecklare och tillverkare av den här typen av utrustning – tyska Geda och svenska Alimak. Vid sidan av kranarna täcker de tillsammans alla tänkbara behov av vertikala transporter i byggindustrin.

För det andra är vi på Kaper helt överlägset flexibla i fråga om val av avtalsform. Vi räknar fram vilken lösning som blir bäst i just ditt fall. Och då menar vi bäst för dig, från din utgångspunkt, ingenting annat.

Här vill vi berätta lite mer om de olika delarna i vårt erbjudande – det som ser till att Kaper gör skillnad – på hissområdet.

twin-hög
Nytt eller begagnat?

Det är inte så att en ny hiss alltid är bättre än en begagnad. Eller att en begagnad alltid är billigare. Det beror på, helt enkelt, och först när förutsättningarna, liksom även marknadssituationen, är kända går det att ge råd på ett seriöst sätt i det enskilda fallet. Vi sätter en…     Mer… 

Köp hiss med Återköpsgaranti!

Gång på gång har vi på Kaper visat att hyrföretagen, trots skrattretande rabattsatser, tar alltför bra betalt när de hyr ut byggutrustning per byggdag. Många är de byggföretag som i efterhand konstaterat att de betalat 150 % av utrustningens totalvärde i hyra.     Mer…

Hyr hiss med Utköpsoption!

Strävar du efter maximal lönsamhet är Köp med Återköpsgaranti det första att utvärdera. Om köp visar sig mindre lämpligt är Hyra med Utköpsoption nästa alternativ att studera. Vet du redan från början att minimal kapitalbindning har hög prioritet…     Mer…

Frihet, transparens och partnerskap

Vi hyllar valfrihet i affärssammanhang och är stolta att alltid erbjuda maximal frihet och flexibilitet. Men vi vet också att en mångfald av alternativ ibland kan göra ett val svårare. Det är då vi för fram partnerskap och transparens – på många sätt den mest exklusiva delen i vårt erbjudande.     Mer...

Vi har garanterat den hisslösning du behöver
Med två av världens mest välrenommerade leverantörer av bygghissar vågar vi utlova den bästa lösning du kan hitta.
Och med Kapers egen flexibilitet i avtalsformerna kan vi också se till att det blir ditt mest kostnadseffektiva alternativ.
Här nedanför är länkar till olika hisskategorier där du hittar exempel ur Alimaks och Gedas utbud.
De har mer än detta.
Vi tar fram rätt alternativ när vi lärt känna behov och strategi för ditt kommande projekt. Håll tillgodo så länge.