Välja byggbod

Vi har arbetsbodar och moduler för just era behov.

 


Vad ska man tänka på vid val av byggbodar, kontorsmoduler och andra moduler för byggarbetsplatsen? Det är viktigt att väga in alla aspekter redan från början. Tillsammans går vi igenom era förutsättningar och behov, för att kunna erbjuda er en kostnadseffektiv helhetslösning som fungerar.

Ett särskilt viktigt område att analysera är ert behov av bodar och moduler. Vi på Kaper kommer gärna in tidigt i projektet, för att bidra med vår kunskap och få information som era krav och önskemål. Vilka praktiska behov måste uppfyllas? Hur kan de placeras på byggarbetsplatsen? Vilka tekniska förutsättningar finns? Vad ska hända före, under och efter bodetableringen?

Vi hjälper till att rita upp bodetableringen och lämnar över underlag för eventuell bygglovsansökan. Vi ser också till att utrymmen och utrustning möter krav i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Byggnads kollektivavtal. Som experter inom bodetablering hjälper vi dig genom hela processen – från övergripande frågor och ner i minsta detalj, och alltid med fokus på lägsta kostnad för er.

Åtta punkter vi går igenom tillsammans inför val av lösning för bodar och moduler.

  • Välja byggbod

    En nyckelfråga är hur många personer som kommer att använda bodetableringen, och vilka behov dessa personer har. Det avgör antal, storlek och planlösning för bodar och moduler. Det måste finnas utrymme för måltider, arbetsmöten, vila och omklädning samt torkmöjligheter för alla. Andra saker som måste gås igenom är behoven kring belysning, ventilation, värme/kyla, personlig förvaring samt informationsplatser som exempelvis anslagstavla.
  • Möbler och utrustningFör varje bod- och modultyp finns ett stort antal valmöjligheter när det gäller möbler i form av bord, stolar, skåp och andra möbler efter eran önskan. För matlagningsutrymmen finns även olika typer av kylskåp och utrustning för uppvärmning av mat samt disk. Vi kartlägger vad ni behöver för att vardagen ska fungera smidigt för er personal.
  • Tvätt- och hygienutrymmenBaserat på storlek och antal bodar och moduler räknar vi fram ert behov av tvätt- och hygienutrymmen, och vilka krav detta ställer på installation av vatten och avlopp.
  • El och datakommunikationVilka behov och tekniska förutsättningar finns när det gäller el och datakommunikation?
  • BrandskyddHur kan vi säkerställa bästa möjliga brandskydd, genom rätt kunskap och förebyggande åtgärder?
  • EnergiberäkningVilka krav ställer ni när det gäller energianvändning i bodetableringen, och hur kan dessa krav mötas?
  • Övriga installationerVilka övriga installationer, som exempelvis olika typer av larm eller passersystem önskar ni? Finns det andra behov för specialinstallationer som måste mötas?
  • Service och underhållService och underhåll under hela bodetableringen är en god investering för att undvika kostsamma driftstörningar i ert byggprojekt. Tillsammans diskuterar vi fram en lösning som passar er när det gäller städning, tekniskt underhåll och andra löpande åtgärder.