Byggutrustning som kostar mindre i längden

Köp med återköp

Med rätt mix av köpt och hyrd utrustning kan du spara stora pengar i ditt projekt. Och med vårt sinnrika Återköpskoncept ser vi inte sällan till att halvera utrustningskostnaderna för våra kunder. Kontakta oss för att få veta mer om hur vårt koncept fungerar och vilken skillnad det kan göra för dig.

Räkna på din möjliga besparing

Aktuell kampanj

Uträtta stordåd på litet utrymmeByggetablering, Implenia, Kaper Norden

Förbifart Stockholm är ett enormt infrastrukturprojekt, men utrymmet för etableringen ovan jord är högst begränsat. Implenia gav Kaper Norden förtroendet att lösa uppgiften.

Dånet från borrarna ljuder i tunnelmynningen till det som ska bli Stockholms nya förbifart. Framför det stora valvet som utgör en av ingångarna till Implenias stora infrastrukturprojekt står Johan Asplund, produktionschef för tunneln vi ser bakom honom.

Han berättar att pris och tillgänglighet, utöver ett allmänt gott intryck, var de främsta skälen till att Kaper valdes som partner för Implenias etablering i Lunda. Allt började med en förfrågan.

Krävdes nytänkande

»Kaper svarade och erbjöd det som efterfrågades till ett bra pris«, säger Johan och fortsätter: »Vi har ju begränsat med plats här i Lunda. Alla projekt har såklart sina förutsättningar och här krävdes lite nytänkande, men Kaper bistod med råd om hur vi skulle få till byggbodarna på ett bra sätt och sedan dess har samarbetet rullat i samma anda, med bra dialog och stor öppenhet åt båda håll.«

Fler projekt väntar

Om Implenia kommer att utnyttja återköpsgarantin som Kaper erbjuder vill Johan inte svara på i dagsläget:

»Det får framtiden utvisa, men det är såklart bra att ha möjligheten. Sannolikt väntar fler stora projekt runt hörnet.« Och på frågan om Johan har varit nöjd med samarbetet så här långt svarar han snabbt: »Vi har ju redan signat en andra affär, det räcker väl som betyg?«

Gör som Johan → Kolla hur du kan förbättra projektets ekonomi

Frågor & svar


Kontakta oss så sänker vi dina kostnader
Vill du veta mer om hur du sänker dina kostnader för byggplatsutrustning? Vill du be om en offert eller bara ställa en fråga? Då är det dags att handla snabbt.
Skicka