Trafikverkets kontors- och manskapslokaler på Lovön monteras och färdigställs, mars 2020. De är hjärtat i viktiga delar av det fortsatta arbetet med projekt Förbifart Stockholm.

Kaper ser till att allt du behöver i ditt projekt kommer på plats – och att allt du är beroende av fortsätter att fungera under projektets gång.

Vi hjälper till med såväl etablering som drift och service – allt i syfte att dina projekt ska löpa på utan onödiga avbrott. Vi uppfyller Sveriges Byggindustriers högsta standard och avtalsvillkor, inkl UE 2015, och har även hängavtal med Byggnads. Till grund för vårt arbete ligger mångårig erfarenhet och en gedigen kontinuerlig kvalitetssträvan.

Oavsett om det handlar om etablering av nyckelfärdiga bodar, besiktning av hissar eller service av kranar – kontakta oss för att göra en förfrågan!

Vi gör mer...

Montering av stängsel

Kaper erbjuder stängsel, gånggrindar, körgrindar, registreringstavlor och maskinstyrningar. Allt enligt krav på ständigt uppdaterad personalliggare.

Etablering av kran och hiss

Vi erbjuder etablering av tornkranar, bygghissar och transportplattformar med förankring i vägg eller ställning. Besiktning i samarbete med de välkända besiktningsföretagen.

Etablering av uttorkning

Baserat på uttorkningskraven för byggnaden lämnas ett effektbehov och etableringsplan för uttorkningen. Energislagen pellets, fjärrvärme, el eller diesel kan användas.

Etablering av bodar

Etableringen inkluderar lyft, placering, inkoppling och frostskydd av VVS och EL. Kaper ser till att allt fungerar, från isolering till byggande av bodtrappor och altaner.

Resning/montering av stämp

Kaper erbjuder löpande installation och anpassningar i samarbete med specialist på området.

Installation av bygg-el och elljus

Låt Kaper projektera projektets lösning för byggström och belysning, från centralen med el-leverantörens mätare. Under arbetet görs löpande anpassningar. För att undvika avbrott kan vi erbjuda driftjour.