Våra tjänster hjälper dig på plats.

Kaper Byggtjänst AB ser till att allt du behöver i ditt projekt kommer på plats – och att allt du är beroende av fortsätter att fungera under projektets gång. Vi hjälper till med såväl etablering som drift och service – allt i syfte att dina projekt ska löpa på utan onödiga avbrott. Vi uppfyller Sveriges Byggindustriers högsta standard och avtalsvillkor, inkl UE 2015, och har även hängavtal med Byggnads. Till grund för vårt arbete ligger mångårig erfarenhet och en gedigen kontinuerlig kvalitetssträvan.

Oavsett om det handlar om etablering av nyckelfärdiga bodar, besiktning av hissar eller service av kranar – kontakta oss för att göra en förfrågan!

Montering av stängsel

Kaper Byggtjänst erbjuder stängsel, gånggrindar, körgrindar, registreringstavlor och maskinstyrningar. Allt enligt krav på ständigt uppdaterad personalliggare.

Etablering av bodar

Etableringen inkluderar lyft, placering, inkoppling och frostskydd av VVS och EL. Kaper Byggtjänst ser till att allt fungerar, från isolering till byggande av bodtrappor och altaner.

Resning/montering av stämp

Kaper Byggtjänst erbjuder löpande installation och anpassningar i samarbete med specialist på området.

Etablering av bygghiss

Kaper Byggtjänst erbjuder etablering av bygghissar och transportplattformar med förankring i vägg eller ställning. Besiktning i samarbete med de välkända besiktningsföretagen.

Etablering av uttorkningslösningar

Baserat på uttorkningskraven för byggnaden lämnas ett effektbehov och etableringsplan för uttorkningen. Energislagen pellets, fjärrvärme, el eller diesel kan användas.

Installation av bygg-el & belysning

Låt Kaper Byggtjänst projektera byggprojektets lösning för byggström och belysning. Från huvudcentralen med el-leverantörens mätare. Under arbetet sker löpande anpassningar. För att undvika avbrott erbjuder Kaper Byggtjänst driftjour.