Tips vid köp av begagnad manskapsbod & annan utrustning

Det finns flera fördelar med att köpa och använda begagnad utrustning till byggarbetsplatsen. Till exempel så är det ett miljövänligt alternativ, eftersom en begagnad produkt återanvänds i ett eller flera extra led innan den till slut kasseras.

När du använder redskap och maskiner och tillbehör flera gånger skjuter du alltså upp behovet av att köpa nytt. För varje ny användningscykel sparas också resurser och energi som annars hade gått åt under tillverkningsprocessen av en ny, likvärdig produkt. Dessutom finns det en del pengar att spara. Genom att köpa en begagnad fläkt eller manskapsbod så kan du få högkvalitativ utrustning med hög funktionalitet till ett avsevärt lägre pris än nytillverkade motsvarigheter.

På grund av de praktiska och ekonomiska fördelarna har begagnatmarknaden vuxit sig stark och många söker sig dit för att hitta användbar utrustning till bäst pris. Men, innan man ger sig ut på fyndjakt kan det vara bra att vara medveten om följande:

Pris och funktion

Du som överväger att köpa manskapsbod bör även hålla koll på det begagnade utbudet. Men tänk på att investeringen i slutändan ändå måste uppfylla vissa behov. Om boden är tänkt att rymma många anställda under lång tid så är det kanske till och med bättre att hyra än att köpa en bod. Det gäller alltså att väga pris och funktion mot varandra när du fattar ditt beslut.

Skador

Det finns alltid en risk för att redskap och produkter ådrar sig skador eller slitage under årens lopp, men det innebär inte att begagnade produkter kan vara i vilket skick som helst vid försäljning. För att minimera risken för dolda fel och brister, så är det viktigt att kontrollera status och funktioner som kan påverka drift och säkerhet. Det är också viktigt att kontrollera att försäljaren faktiskt står som ägare till produkten, så att det inte är fråga om stöldgods.

Tillbehörskompatibilitet

Tillbehör kan vara viktigare än man tror, men tyvärr inser man ofta det först när de försvunnit från marknaden. Innan du ser till att investera i begagnade maskiner eller utrustning så är det bra att först kontrollera att det finns ett stort och stabilt urval av tillbehör för att säkerställa att du kan komma vidare med framtida reparationer och serviceinsatser.

Begagnad utrustning har ett uppenbart mervärde, och även du som av en eller annan anledning väljer att köpa ny utrustning kan du bidra till cirkulationen genom att köpa utrustning för återköp, via Kaper. Nyfiken? Kontakta oss redan idag, eller läs mer på https://kaper.se/.

 

Hela etableringen, halva priset

Vill du spara pengar i nästa byggprojekt? Och nästa efter det? Testa oss.