Tips för dig som planerar att köpa byggstängsel

Byggstängsel används på många byggarbetsplatser och fungerar då framförallt som områdesskydd. Men, vad bör man egentligen tänka på i valet av staket och avspärrningar?

Det finns två viktiga anledningar till att byggföretag vill hålla utomstående borta från platser där konstruktionsarbeten pågår. För det första så medför maskiner, verktyg och material som förvaras på byggplatsen alltid viss risk för stölder, och ett byggstängsel är i därför ett sätt att försvåra för tjuvarna. Ofta i kombination med åtgärder som exempelvis larm eller bevakning.

För det andra så hindrar staket barn, ungdomar eller andra civila från att ta sig in på byggplatser där olycksrisken är stor. Miljöer av det här slaget ska bara beträdas av byggpersonal och projektanställda med tillgång till rätt skyddsutrustning, alla andra bör stoppas med hjälp av avspärrningar. I vissa fall kan det det dock bli nödvändigt med automatiska lösningar som kortsystem för att staketet ska fylla sin funktion. Allt beror på de aktuella förutsättningarna och byggets placering.

Förutom säkerhetsaspekten är det dessutom viktigt att tänka på följande i valet av byggstaket:

Hantering

Hur önskar ni hantera staketet? Ska det gå snabbt ock enkelt att ändra avspärrningarna, eller är det viktigare att staketet är stabilt, snarare än lättviktigt? I valet av grindar är det också viktigt att tänka på hur ni kommer behöva ta er in på arbetsplatsen. Med bil, lastbil eller annan typ av maskin? Till fots? Vad ni har för behov avgör om en rotationsgrind slag- eller skjutgrind passar bäst.

Förvaring

Förvaringsmöjligheter är också en faktor att ta i beaktande när du planerar att köpa byggstängsel. Dessutom är det viktigt att fråga sig om staketet kan komma till användning under flera byggprojekt eller om det bara behövs vid enstaka tillfällen. Att köpa med återköp kan vara den perfekta lösningen för dig som vill göra en god affär och samtidigt slippa ta hand om stängslet efter avslutat byggarbete.

Olika byggföretag och byggarbetsplatser har olika behov och försäkringsbolagen ställer olika krav från fall till fall. Oavsett era förutsättningar så finns det mycket att vinna på att inte bara hyra utan också köpa byggutrustning i Stockholm med möjlighet till återköp. Kontakta oss på Kaper för mer information, eller läs mer på vår webbplats.

 

Hela etableringen, halva priset

Vill du spara pengar i nästa byggprojekt? Och nästa efter det? Testa oss.