Risk för höga extrakostnader när du hyr byggel och maskiner

Att hyra maskiner, bodar, byggel och annan utrustning har varit norm inom bygg- och konstruktionsbranschen i många år. Men bara för att man alltid har gjort på vissa sätt så innebär det inte att det per automatik är den bästa lösningen.

Tvärtom. Att hyra utrustning leder oftast till högre kostnader, framförallt för företag med löpande behov av vissa maskiner eller verktyg. Det kan också vara svårt att överblicka byggprojekt och deras omfattning i ett tidigt skede, vilket i sin tur gör det svårt att avgöra de faktiska behoven av utrustning. Ofta är det till exempel så så att projekten drar ut på tiden, och har man då hyrt exempelvis en byggcentral för en viss period blir det lätt så att man plötsligt står utan de rätta resurserna.

Byggföretag som istället samarbetar med ett företag som erbjuder återköp av inköpt utrustning har då många ekonomiska fördelar och slipper också oroa sig för följande problemområden:

Stölder

Det finns alltid en risk för stölder på byggarbetsplatser eftersom utrustningen som används där ofta är dyr och åtråvärd för aktörer som olagligt vill sälja den vidare. Det finns naturligtvis försäkringar som kan innebära ett visst skydd i samband med detta, men för byggföretag som har hyrt utrustningen kan situationen ändå bli problematisk och innebära stora oväntade kostnader.

Extraavgifter

För att hyra en belysningsmast eller andra verktyg och maskiner krävs att man skriver under hyresavtal. Sådana  avtal är inte sällan komplicerade och består ofta av många olika svårtolkade avsnitt. Du som missar viktig finstilt information kan till exempel råka ut för olika extraavgifter som i förlängningen gör att utrustningen blir betydligt mer kostsam än vad du från början hade räknat med.

Genom att köpa utrustning och sedan sälja tillbaka den till ett företag som Kaper, som erbjuder återköp, sparar du in en stor del av de summor som du hade fått lägga ut i samband med att hyra samma utrustning. På så vis slipper du också oroa dig för att arbetet ska dra ut på tiden och behöver heller inte tänka på att ordna med förvaring mellan olika byggprojekt. Kontakta Kaper redan idag eller läs mer på deras webbplats.

Hela etableringen, halva priset

Vill du spara pengar i nästa byggprojekt? Och nästa efter det? Testa oss.