Regler och normer.


Vilka regler och normer gäller för etablering av byggbodar?


Övergripande gäller att personalutrymmen ska vara anpassade till arbetets natur och varaktighet, hur många personer som ska använda dem och dessa personers könsfördelning. För tillfälliga arbetsplatser gäller särskilda bestämmelser. Inom bygg- och anläggningsbranschen används specialanpassade arbetsbodar och andra moduler som personalutrymme.

Mer specifika krav regleras av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kollektivavtal. Grundläggande föreskrifter finns i AFS 2009:2. Arbetsplatsens utformning, och detaljerade krav finns i byggyrkenas kollektivavtal.

    

Så här ska byggbodar, manskapsbodar, arbetsbodar, kontorsmoduler och andra moduler utformas:


    
 • Funktionsanpassade personalutrymme ska uppfylla följande krav:
 • Bra ventilation

  Lämplig belysning

  Öppningsbart fönster

  Tillräckligt stort

  Toalett och tvättmöjlighet

  Lättstädat

  Rätt utrustat

 • Så här ska byggbodar, manskapsbodar, arbetsbodar, kontorsmoduler och andra moduler utformas:
 • Byggbodarnas utrymme

  Antalet arbetsbodar, kontorsmoduler och andra moduler samt deras storlek på bodarna måste givetvis anpassas till antalet personer som samtidigt kan komma att använda dem.

  Personalutrymmen ska samtidigt inte användas för andra ändamål eller vara inredda så att funktionen försämras, exempelvis får de inte användas som förråd eller reparationsplats. Notera även att byggbodar inte får användas för övernattning.

  Särskilt rum för måltider

  Måltider ska kunna intas i ett särskilt matrum eller matutrymme. Här ska finnas sittplatser med ryggstöd vid ett matbord med god plats för alla som äter samtidigt. Det ska även finnas kylskåp och uppvärmningsanordning för mat.

  Tillgång till toalett och tvätt

  Det ska finnas tillgång till toalett med tvättplats. Om det inte går att ansluta toaletten till vatten och avlopp så kan en modern torrklosett vara acceptabel. Om möjligt bör det finnas skilda toaletter för män och kvinnor, men detta är inget krav.

  Vilorum för tillfällig vila

  På varje arbetsställe ska det finnas eller lätt kunna ordnas utrymme för tillfällig vila vid plötsliga sjukdomstillstånd.

  Skilda omklädningsrum

  Omklädningsrum ska vara skilda för män och kvinnor om de används samtidigt. Om det endast finns en arbetstagare av det ena könet man ordna detta på annat sätt.

  Städning och hygien

  Personalutrymmen ska hållas rena och snygga. Normalt ska de städas varje dag och alla ytor rengöras grundligt varje vecka. Rent dricksvatten ska finnas. Det ska finnas minst tvättkran per fyra personer vid tvättplats med varmt vatten, tvål och handdukar. Om det går att ordna anslutning till vatten och avlopp så ska det också finnas dusch.

  Personliga tillhörigheter

  Varje person ska ha ett eget låsbart skåp för sina gångkläder och ett separat skåp eller fack för arbetskläder. Skåpen ska vara tillräckligt rymliga, och uppvärmda eller finnas i ett varmt utrymme. Det ska även finnas torkmöjligheter för skor och arbetskläder med tillräcklig kapacitet i förhållande till antalet personer. I omklädningsrummet ska det finnas sittplatser för alla som normalt byter om samtidigt. Vi kan vara behjälpliga med att montera stövel- och skotvätt i anslutning till ingången till bod, bodetablering eller vagn. Om det inte går att ordna stöveltvätt vid vagn bör stövelskrapa finnas.

  El och vatten där kommunalt VA inte finns

  Vid anläggningsarbeten utanför elnätets räckvidd kan kylskåp, spis och uppvärmningsanordningar drivas med gasol. För belysning, fläktar och liknande används ett eller flera 12-voltsbatterier eller mobilt elverk. En vattentank som står frostfritt kan erbjuda tvättmöjlighet.

  För mer detaljerad info om bland annat allmänna krav för bodstandard och övergångsbestämmelser besök Sveriges Byggindustriers hemsida.

  Att välja byggbod
  Standardbodar, anpassade bodar, specialbodar
  LÄS MER
  Rätt tillbehör till rätt bod
  Kök, inredning, möbler, klädskåp
  LÄS MER
  Etablera byggbodar
  Transport, lyft, etablering
  LÄS MER
  Köpa / finansiera byggbodar
  Köpa / finansiera byggbodar
  LÄS MER
  Regler och normer för byggbodar
  Regelverk och byggplatsnormer
  LÄS MER
  Kontakta oss

  Vill du ställa en fråga, be om en offert eller boka ett möte?
  Har du en fråga om Regler och normer.?

  Använd formuläret nedan så svarar vi på den så snart som möjligt.

  Skicka