Byggel och Byggbelysning

Kaper levererar allt som har med byggel och byggcentraler att göra: elkablar, huvudcentraler, undercentraler och fördelningscentraler. Dessutom har vi ett brett program rörande byggbelysning - allt från inomhusbelysning som strålkastare, kedjebelysning och bojbelysning till belysningsmaster i höjder mellan 5 till 12 meter med Metallhalogen- eller LED-armaturer.

Frågor & svar

Vi bygger ett bostadshus med sex våningsplan som vi skulle vilja ha belysning till.

Om vi får en ritning kan vi beräkna hur många lysbojar, nödbojar, transformatorer och kabel ni behöver samt ge offert inklusive montage!

Skicka