Byggel och Byggbelysning


Kaper levererar allt som har med byggel och byggcentraler att göra: elkablar, huvudcentraler, undercentraler och fördelningscentraler. Dessutom har vi ett brett program rörande byggbelysning - allt från inomhusbelysning som strålkastare, kedjebelysning och bojbelysning till belysningsmaster i höjder mellan 5 till 12 meter med LED-armaturer.

Kontakta oss

Vill du ställa en fråga, be om en offert eller boka ett möte?
Fråga:

Vi bygger ett bostadshus med sex våningsplan som vi skulle vilja ha belysning till.

Svar:

Om vi får en ritning kan vi beräkna hur många lysbojar, nödbojar, transformatorer och kabel ni behöver samt ge offert inklusive montage!


Skicka