Byggel och Byggbelysning


Kaper levererar allt som har med byggel och byggcentraler att göra: elkablar, huvudcentraler, undercentraler och fördelningscentraler. Dessutom har vi ett brett program rörande byggbelysning - allt från inomhusbelysning som strålkastare, kedjebelysning och bojbelysning till belysningsmaster i höjder mellan 5 till 12 meter med LED-armaturer.

Frågor & svar


Kontakta oss så sänker vi dina kostnader
Vill du veta mer om hur du sänker dina kostnader för byggplatsutrustning? Vill du be om en offert eller bara ställa en fråga? Då är det dags att handla snabbt.
Skicka