Generic selectors
Endast exakta matchningar
Sök på titlar
Sök i innehåll
Sök i poster
Sök på sidor
product

Boendemoduler är en standardiserad produktgrupp, men det går att göra skillnad inom de snäva ramarna. Vill du veta mer om detta, och hur våra båda bodlinjer skiljer sig åt, läs här!  Och vill du ta del av Kapers övergripande syn på byggbodar, boendemoduler och allt vad därtill hör, läs här!

Boendemoduler Standard
Evakueringsboden vänder sig främst till fastighetsägare och byggföretag som behöver evakuera boende ur lägenheter i samband med ROT-projekt. 

Sovboden är tänkt för personal på byggarbetsplatser som är alltför långt från hemorten för att ha möjlighet att åka hem efter arbetet. 

Kapers standardbodar håller högsta kvalitet enligt svensk bodstandard. Bodarna är fullt kompatibla och dockningsbara med alla bodar på marknaden.

Titta gärna även på vår nya linje av boendemoduler – StandardPlus

Frågor om produkter
inom det här området?

Ring direkt
08-739 00 40

Eller klicka här:Helhetslösningar ger lönsamhet

Vi erbjuder gärna produkterna här bredvid, liksom alla andra produkter på sajten. Men det mest lönsamma sättet att utnyttja Kaper är att anlita oss för projektering av hela utrustningsbehovet, för projektet som sådant eller för enskild produktgrupp. Ge oss behov/förutsättningar och en APD-plan så återkommer vi med uträkningar, materiallistor, priser och förslag på bästa avtalsval.