Generic selectors
Endast exakta matchningar
Sök på titlar
Sök i innehåll
Sök i poster
Sök på sidor
product

Bodar är en hårt standardiserad produktgrupp, men det går att göra skillnad inom de snäva ramarna. Vill du veta mer om detta, och hur våra båda bodlinjer skiljer sig åt, läs här!  Och vill du ta del av Kapers övergripande syn på byggbodar och allt vad därtill hör, läs här!

KAPER StandardPlus
Kapers nya linje av standardbodar heter StandardPlus just för att den adderar nytänkande och förbättringar utan att för den skull bli dyrare än en vanlig standardbod. Plus utan minus, kan man säga. För oss på Kaper känns det fint att än en gång kunna sätta kraft bakom orden i vårt motto: Ökad kvalitet i varje del.

Frågor om produkter
inom det här området?

Ring direkt
08-739 00 40

Eller klicka här:Helhetslösningar ger lönsamhet

Vi erbjuder gärna produkterna här bredvid, liksom alla andra produkter på sajten. Men det mest lönsamma sättet att utnyttja Kaper är att anlita oss för projektering av hela utrustningsbehovet, för projektet som sådant eller för enskild produktgrupp. Ge oss behov/förutsättningar och en APD-plan så återkommer vi med uträkningar, materiallistor, priser och förslag på bästa avtalsval.