Byggbodar och Byggvagnar

Vi löser ditt behov av personalutrymmen på byggarbetsplatsen: Vi kan erbjuda vagnar i olika utföranden för de kortare arbetena, eller arbetsbodar i form av manskapsbodar och kontorsbodar för de större och längre arbetena. Är det hela bodetableringar som behövs så har vi lång erfarenhet av även det

Frågor & svar

Vi behöver en bodetablering för 50 YA och 10 TJM.

Vi kan erbjuda en komplett lösning - inklusive montering som uppfyller era krav och önskemål med kort leveranstid.

Skicka