Partnerskap och transparens

Vi hyllar alltid valfrihet och flexibilitet i affärssammanhang. Men vi vet också att en mångfald av alternativ ibland kan göra ett val svårare. Det är då vi för fram partnerskap och transparens – på många sätt den mest exklusiva beståndsdelen i vårt erbjudande.

Vi talar alltså om mycket stor frihet i valet av avtalslösning, parad med ett erbjudande om partnerskap och total transparens.

Det kan t ex betyda att vi tillsammans identifierar dina behov av lyftkapacitet under ett kommande projekt, räknar fram vad som blir bäst – hyra eller köp/sälj, nytt eller begagnat, utköp efter hyresperioden eller inte etc. Vi letar fram de rätta objekten och syr ihop bästa avtalsformer. Vi kan vara djupt involverade i alla led, t o m avseende montering, service och bemanning, eller stå vid sidan och bara hjälpa till mot arvode.

Det finns exempel där vi varken är säljande part eller uthyrare, men ändå involverade hela vägen från att hitta rätt kranar till bästa villkor, ta hand om import, frakter och renovering, till att sköta service och garantera att köpa loss kranarna efter projektet.

Valfrihet och partnerskap. Stora beslut blir lättare med Kapers idéer och transparens.
Din förmåga att lyfta även lönsamheten ökar när allt lyfts fram i ljuset.

Tillbaka till På vems villkor vill du lyfta?

Kaper avetablerar i Norrköping november 2019