Frihet,
transparens
och partnerskap

Vi hyllar valfrihet i affärssammanhang och är stolta att alltid erbjuda maximal frihet och flexibilitet. Men vi vet också att en mångfald av alternativ ibland kan göra ett val svårare. Det är då vi för fram partnerskap och transparens – på många sätt den mest exklusiva beståndsdelen i vårt erbjudande.

Vi talar alltså om mycket stor frihet i valet av avtalslösning, parad med ett erbjudande om partnerskap och total transparens.

Det kan t ex betyda att vi tillsammans identifierar dina behov av vertikala transporter under ett kommande projekt, räknar fram vad som blir bäst – hyra eller köp/sälj, nytt eller begagnat, utköp efter hyresperioden eller inte etc. Vi letar fram de rätta hisslösningarna och syr ihop bästa avtalsformer. Vi kan vara djupt involverade i alla led, t o m avseende montering, service och underhåll, eller stå vid sidan och bara hjälpa till mot arvode.

Det finns exempel där vi varken är säljande part eller uthyrare, men ändå involverade hela vägen – från att hitta de absolut rätta objekten, ta hand om eventuell import, frakter och renovering, till att sköta service och garantera att köpa loss hissarna efter projektet.

Partnerskap och transparens. Friheten kan bli lättare att utnyttja rätt med Kapers idéer.

Din förmåga att lyfta även lönsamheten ökar när affärens alla delar lyfts fram i ljuset.

Tillbaka till Uppåt. Hela tiden uppåt!