Integritetspolicy

Allmänt
Kaper Norden AB, org.nr 556515-8077, värnar om din personliga integritet. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Kaper. Vi vill med denna integritetspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EUs integritetslagstiftning Dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur lagras informationen?
Information som inhämtats genom formulär på kaper.se lagras i vårt CRM-system, WordPress och mail.

Vårt syfte med lagring av personuppgifter
Uppgifter vi lagrar är namn, telefonnummer, e-postadress och befattning på ditt företag eller organisation. Syftet är att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande till dig, till exempel en försäljning av produkt eller uppföljning av leverans. Personuppgifter kan även i vissa fall användas i marknadsföringssyfte.  I en avtalssituation kan också dina uppgifter komma att lagras i vårt bokföringssystem.

De personuppgifter vi lagrar är endast för vårt eget bruk, hanteras av egen personal och kommer inte att lämnas ut eller säljas till annan aktör eller användas för andra syften än de ovan redovisade.

Användning av Google Analytics
Med hjälp av Google Analytics kommer vi till exempel analysera beteende för att skapa mer relevanta annonser och erbjudanden. Vidare hjälper Google Analytics till för att utvärdera användandet av kaper.se för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

Vilka personuppgifter behandlar Kaper?
Vi har  bedömt att vår behandling av dina personuppgifter i form av marknadsföring av våra produkter och kommunikation med dig i form av nyhetsbrev och erbjudanden i utskick väger tyngre än skyddet av dina personuppgifter och inte inkräktar på dina grundläggande rättigheter och friheter. Det som enligt dataskyddsförordningen benämns som att den lagliga grunden ¨är ett berättigat intresse”.

Vi kommer bara att behandla de personuppgifter vi har erhållit för detta ändamål så länge som du önskar få nyhetsbrev från oss. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke [avprenumeration].

Personuppgiftsansvarig
Kaper Norden AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du kan när som helst kontakta Kaper Norden AB om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke, begära rättelse, radering, rätt att begära att dina uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (dataportabilitet), eller tillgång till dina personuppgifter eller begränsning eller invändning av behandling av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på info@kaper.se eller via vanlig post på Wennerbergsgatan 10, 112 58, Stockholm eller genom att kontakta vår kundsupport 08-739 00 40. Vårt dataskyddsombud kan nås på e-post info@kaper.se. Kontakta oss gärna om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling ska skickas till behörig till berörd tillsynsmyndighet, i Sverige är det Datainspektionen.

Personuppgifter som du har lämnat till Kaper: Du kan komma att ge Kaper information om dig själv när du använder Kapers tjänster som besökare på kaper.se. Kaper kan även inhämtat uppgifter om dig genom adressregister från Byggfakta.

Kaper Norden AB, Org.nr 556515-8077, Wennerbergsgatan 10, 112 58  STOCKHOLM.

Kontaktuppgifter
Tveka inte att kontakta Kaper om du har några frågor om denna intergritetspolicy, behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Du kan kontakta oss på info@kaper.se