Det här är Kaper

Sedan vårt allra första verksamhetsår har vi på Kaper strävat efter att utveckla och effektivisera byggbranschen. Vi har arbetat målmedvetet för att utmana befintliga strukturer och för att erbjuda nya alternativ som möjliggör ökad lönsamhet och större effektivitet.

Genom vårt återköpskoncept har vi förändrat marknaden för byggutrustning i grunden och idag erbjuder vi branschen helt nya sätt att tillgodose sina behov av allt från byggbodar till kranar och underhåll.

Med rätt mix av köpt och hyrd utrustning hjälper vi våra uppdragsgivare att sänka, och inte sällan att halvera, sina kostnader för byggutrustning och hela etableringen. Vill du veta hur stora besparingar vi kan åstadkomma i dina projekt? Låt oss räkna och se. Vi vågar lova att du kommer att bli positivt överraskad.

Uträtta stordåd på litet utrymmeByggetablering, Implenia, Kaper Norden

Förbifart Stockholm är ett enormt infrastrukturprojekt, men utrymmet för etableringen ovan jord är högst begränsat. Implenia gav Kaper Norden förtroendet att lösa uppgiften.

Dånet från borrarna ljuder i tunnelmynningen till det som ska bli Stockholms nya förbifart. Framför det stora valvet som utgör en av ingångarna till Implenias stora infrastrukturprojekt står Johan Asplund, produktionschef för tunneln vi ser bakom honom.

Han berättar att pris och tillgänglighet, utöver ett allmänt gott intryck, var de främsta skälen till att Kaper valdes som partner för Implenias etablering i Lunda. Allt började med en förfrågan.

Krävdes nytänkande

»Kaper svarade och erbjöd det som efterfrågades till ett bra pris«, säger Johan och fortsätter: »Vi har ju begränsat med plats här i Lunda. Alla projekt har såklart sina förutsättningar och här krävdes lite nytänkande, men Kaper bistod med råd om hur vi skulle få till byggbodarna på ett bra sätt och sedan dess har samarbetet rullat i samma anda, med bra dialog och stor öppenhet åt båda håll.«

Fler projekt väntar

Om Implenia kommer att utnyttja återköpsgarantin som Kaper erbjuder vill Johan inte svara på i dagsläget:

»Det får framtiden utvisa, men det är såklart bra att ha möjligheten. Sannolikt väntar fler stora projekt runt hörnet.« Och på frågan om Johan har varit nöjd med samarbetet så här långt svarar han snabbt: »Vi har ju redan signat en andra affär, det räcker väl som betyg?«

Gör som Johan → Kolla hur du kan förbättra projektets ekonomi