Det här är Kaper

Kaper grundades (då som Alustep System AB) 1995. Redan från starten byggdes företaget på övertygelsen att byggutrustning i Norden alltid kostat för mycket. Branschen gynnar traditionellt dem som tillhandahåller utrustning. Alltså inte byggföretagen.

Vi på Kaper lyfter fram detta i ljuset. Vi visar att vi kan göra stora besparingar åt byggföretagen – trots att vi levererar samma utrustning och servicenivå som marknadens dominerande aktörer – och ändå själva göra vinst. Vi är kort sagt branschens David. Vi kämpar mot Goliat och gillar vår utmanarposition. Den håller oss smarta och smidiga.

Läs mer om vår bärande idé.