IMG_2312

Om oss

Det här är Kaper

Sedan vårt allra första verksamhetsår har vi på Kaper strävat efter att utveckla och effektivisera byggbranschen. Vi har arbetat målmedvetet för att utmana befintliga strukturer och för att erbjuda nya alternativ som möjliggör ökad lönsamhet och större effektivitet. Genom vårt återköpskoncept har vi förändrat marknaden för byggutrustning i grunden och idag erbjuder vi branschen helt nya sätt att tillgodose sina behov av allt från byggbodar till kranar och underhåll. Med rätt mix av köpt och hyrd utrustning hjälper vi våra uppdragsgivare att sänka – och inte sällan att halvera –  sina kostnader för byggutrustning. Vill du veta hur stora besparingar vi kan åstadkomma i dina projekt? Låt oss räkna och se. Vi vågar lova att du kommer att bli överraskad.

 

Att uträtta stordåd på litet utrymme.

Förbifart Stockholm är ett enormt infrastrukturprojekt, men utrymmet för etableringen ovan jord är högst begränsat. Implenia gav Kaper förtroendet att lösa uppgiften.

Dånet från borrarna ljuder i tunnelmynningen till det som ska bli Stockholms nya förbifart. Framför det stora valvet som utgör en av ingångarna till Implenias stora infrastrukturprojekt står Johan Asplund, produktionschef för tunneln vi ser bakom honom. Han berättar att pris och tillgänglighet, utöver ett allmänt gott intryck, var de främsta skälen till att Kaper valdes som partner för Implenias etablering i Lunda. Allt började såklart med att en förfrågan gick ut. Kaper svarade och erbjöd det som efterfrågades till ett bra pris.” säger Johan och fortsätter: ”Vi har ju begränsat med plats här i Lunda. Alla projekt har såklart sina förutsättningar och här krävdes lite nytänkande, men Kaper bistod med råd om hur vi skulle få till bodetableringen på ett bra sätt och sedan dess har samarbetet rullat i samma anda, med bra dialog och stor öppenhet åt båda håll.” Om Implenia kommer att utnyttja återköpsoptionen som Kaper erbjuder vill Johan inte svara på i dagsläget: ”Det får framtiden utvisa, men det är såklart bra att ha möjligheten. Sannolikt väntar fler stora projekt runt hörnet.” Och på frågan om Johan har varit nöjd med samarbetet så här långt svarar han snabbt: ”Vi har ju redan signat en andra affär, det räcker väl som betyg?”

Testa oss och se hur vi kan förbättra din lönsamhet