Många faktorer avgör hyra eller köp!

2 februari 2012

Det är många faktorer som avgör om det är bäst att köpa eller hyra till byggarbetsplatsen!

Titta in på Alusteps animering ”Köpa eller Hyra” och ta ställning själv?

Låt oss sedan göra en kalkyl åt dig.