På vems villkor vill du lyfta?

På kranfronten inte mycket nytt, utom själva kranarna förstås. De har moderniserats och blivit bättre, precis som t ex bilar. Fast precis som bilar gör de ungefär samma jobb allihop – flyttar något från A till B.

Att identifiera vilken lyftkapacitet du behöver är egentligen det enkla beslutet, eller hur? Det viktiga är på vilka villkor du väljer att skaffa den kapacitet du behöver. Det är viktigt eftersom kranen/kranarna alltid kommer att höra till den dyrare utrustningen i projektet.

Ändå har inte mycket hänt med branschen i det avseendet.. Det är fortfarande så att du som behöver lyftkapacitet till ditt projekt har en ganska begränsad grupp leverantörer att vända dig till. En del säljer. Många hyr ut. En del har dyrare, mer ansedda kranar att erbjuda. Andra talar för billigare märken. Alla anser sig ha rätt och du lämnas att göra ett val, vilket många gånger inte är lätt.

Vi på Kaper tar ännu en gång rollen som utmanare. Vi vänder på resonemanget och menar att olika situationer kräver olika lösningar. Vi börjar från ditt håll och ser till att vi verkligen använder ditt perspektiv när vi ser över möjligheterna.

Det kan faktiskt göra Stor Skillnad och här vill vi presentera vårt synsätt och flexibiliteten som tillsammans bildar vårt erbjudande i kransegmentet. Utnyttja och kombinera efter vad förutsättningarna dikterar så garanterar vi att det blir bra.

Nytt eller begagnat?

Det är inte så att det ena alltid är ett bättre alternativ än det andra. Det beror på, helt enkelt, och först när förutsättningarna, liksom även marknadssituationen, är kända går det att ge råd på ett seriöst sätt i det enskilda fallet. Vi sätter en ära i att inte ha standardsvar på frågan. Men vi sätter också en ära i att… Mer…

Köp kran med Återköpsgaranti!

Gång på gång har vi på Kaper visat att hyrföretagen, trots skrattretande rabattsatser, tar alltför bra betalt när de hyr ut byggutrustning per byggdag. Många är de byggföretag som i efterhand konstaterat att de betalat 150 % av utrustningens totalvärde i hyra. Mer…

Hyr kran med Utköpsoption!

Strävar du efter maximal lönsamhet är Köp med Återköpsgaranti det första att utvärdera. Om det visar sig mindre lämpligt är Hyra med Utköpsoption nästa alternativ att titta närmare på. Vet du redan från början att minimal kapitalbindning har hög prioritet kan du gå direkt på Hyra med Utköpsoption. Mer…

Partnerskap och transparens

Vi hyllar valfrihet i affärssammanhang lika mycket som vi ser ner på bristande  flexibilitet. Men vi vet också att en mångfald av alternativ ibland kan göra ett val svårare. Det är då vi för fram partnerskap och transparens – på många sätt den mest exklusiva beståndsdelen i vårt erbjudande. Mer...

JASO Tower Cranes
När det handlar om nya kranar har vi goda erfarenheter
av vårt samarbete med spanska JASO.
Här nedanför är länkar till några exempel på vad som finns i deras utbud.
De har mer än detta, och vi har mer än JASO.
Det är först när vi känner behov och strategi för ditt kommande projekt
som vi kan presentera exakt rätt produkter. Håll tillgodo så länge.