För bod- och moduletableringar, inte minst, gäller det att välja rätt form för anskaffningen av utrustningen. Det handlar om stora potentiella besparingar.

Hyrföretagen låter dig hyra. Kaper låter dig välja det som är bäst, och hjälper dig komma fram till det rätta svaret i just ditt fall. 

Vår idé är alltså inte att hyra ut byggutrustning, eller att sälja byggutrustning. Vår idé är att erbjuda byggutrustning, på det sätt som passar bäst för kunden i den aktuella situationen.

Den traditionella dagshyran kan vara helt rätt

Låt oss t ex säga att du behöver ett antal bodar i sex månader, men inte därefter. Då är den traditionella hyran ”per byggdag” rätt lösning. I så fall kopplar vi ihop dig med någon av våra lokala samarbetspartner som är specialister på just den formen.

I längre perspektiv är Köp med Återköpsgaranti bäst

Men säg istället att ditt projekt beräknas pågå kanske 24 månader, och att det är troligt men inte säkert att det kommer att följas av ytterligare projekt där du har behov av bodar. Då är det ekonomiskt bästa alternativet definitivt vårt Köp med Återköpsgaranti.

Om det blir ett nästa projekt, och ytterligare ett nästa – då är du glad att äga dina bodar istället för att hyra dem per dag. Men om det av någon anledning inte blir ett nästa projekt – då är du glad att ha Återköpsgaranti, för den innebär att vi lovar att köpa tillbaka bodarna till det förutbestämda restvärdet efter avtalsperioden.

Det här betyder att vi erbjuder dig ett sätt att täcka ditt bodbehov till en kostnad som i slutänden kan bli under hälften av vad den traditionella hyran skulle ha inneburit, samtidigt som vi garanterar att vi täcker upp för dig om ditt behov av bodarna av någon anledning försvinner. Ekonomiskt är Köp med Återköpsgaranti ett fantastiskt erbjudande.

 

Flera projekt = större besparing = ökad lönsamhet

Våra garantier längs resan möjliggör att våga titta längre in i framtiden. Och ju längre tidsperspektiv, desto större besparingar ger Kapers modell. Det här är ett alldeles verkligt diagram hämtat ur en av våra projektuppföljningar. Det handlar om ett bygge i flera etapper i Uppsala. När utrustningen kan flyttas till påföljande projekt – som här, t o m flera gånger – då blir besparingen av att ha sin egen utrustning givetvis ännu mycket större.

Hyra med Utköpsoption är ofta det bästa när köp inte funkar

Ändå finns situationer då det inte är det bästa alternativet, trots att bodbehovet kan vara ganska långsiktigt. Det typiska fallet är när köp skulle leda till att projektet blir alltför finansiellt framtungt, men det kan även finnas andra orsaker. Då erbjuder vi s a s den perfekta motsatsen Hyra med Utköpsoption:

Ett hyresavtal för en viss bestämd period, normalt den beräknade projektperioden, under vilken du betalar hyra månadsvis. Om du efter perioden inte har behov av bodarna längre – ja, då lämnar du bara tillbaka dem, som efter vilken hyra som helst. Men om ditt bodbehov kvarstår efter perioden medan situationen i övrigt förändrats – ja, då utnyttjar du istället Utköpsoptionen och köper loss bodarna till restvärdet. Med Återköpsgaranti – så att du kan sälja dem tillbaka till oss när ditt bodbehov upphör.

Garanterad Valfrihet med Xtra Allt?

Hur du än vänder dig har du ryggen fri. Vi kallar det Garanterad Valfrihet. Och när du funderar över din etablering är det värt att stifta bekantskap med vårt nya tillvalsprogram, Xtra Allt. Mer om det här…