Köpa eller hyra?

När produkterna är standardiserade blir priserna lätt det också. Då gäller det att välja rätt form för anskaffningen av utrustningen. Det rätta valet mellan köp och hyra kan nämligen innebära halverad kostnad under vissa förutsättningar. De andra låter dig hyra. Kaper låter dig välja. Det är att göra skillnad.

Hela Kapers affärsidé bygger på att utgå från våra kunders förutsättningar. Vår idé är alltså inte att hyra ut byggutrustning, eller att sälja byggutrustning. Vår idé är att erbjuda byggutrustning, på det sätt som passar bäst för kunden i den aktuella situationen.

Låt oss t ex säga att du behöver ett antal bodar i sex månader, men inte därefter. Då är den traditionella hyran ”per byggdag” rätt lösning. I så fall kopplar vi ihop dig med någon av våra lokala samarbetspartner som är specialister på just den formen.

Men säg istället att ditt projekt beräknas pågå kanske 18 månader, och att det är troligt men inte säkert att det kommer att följas av ytterligare projekt där du har behov av byggbodar. Då är det ekonomiskt bästa alternativet sannolikt vårt Köp med Återköpsgaranti. Om det blir ett nästa projekt, och ytterligare ett nästa – då är du glad att äga dina bodar istället för att hyra dem per dag. Men om det av någon anledning inte blir ett nästa projekt – då är du glad att ha Återköpsgaranti, för den innebär att vi lovar att köpa tillbaka bodarna till det förutbestämda restvärdet efter avtalsperioden.

Det här betyder att vi erbjuder dig ett sätt att täcka ditt bodbehov till en kostnad som i slutänden kan bli under hälften av vad den traditionella hyran skulle ha inneburit, samtidigt som vi garanterar att vi täcker upp för dig om ditt behov av bodarna av någon anledning försvinner. Ekonomiskt är Köp med Återköpsgaranti ett fantastiskt erbjudande.

Ändå finns situationer då det inte är det bästa alternativet, trots att bodbehovet kan vara ganska långsiktigt. Det typiska fallet är när köp skulle leda till alltför ansträngd likviditet, men det kan även finnas andra orsaker. Då erbjuder vi s a s den perfekta motsatsen – Hyra med Utköpsoption:

Ett hyresavtal för en viss bestämd period, normalt den beräknade projektperioden, under vilken du betalar hyra månadsvis. Om du efter perioden inte har behov av bodarna längre – ja, då lämnar du bara tillbaka dem, som efter vilken hyra som helst. Men om ditt bodbehov kvarstår efter perioden medan situationen i övrigt förändrats – ja, då utnyttjar du istället Utköpsoptionen och köper loss bodarna till restvärdet. Med Återköpsgaranti – så att du kan sälja dem tillbaka till oss när ditt bodbehov upphör.

Hur du än vänder dig har du ryggen fri. Vi kallar det Garanterad Valfrihet. Kontakta oss.

Tillbaka till Bodar – en standardiserad produktgrupp där Kaper ändå gör skillnad.

Flera projekt = större besparing = ökad lönsamhet

Våra garantier längs resan möjliggör att våga titta längre in i framtiden. Och ju längre tidsperspektiv, desto större besparingar ger Kapers modell. Det här är ett alldeles verkligt diagram hämtat ur en av våra projektuppföljningar. Det handlar om ett bygge i flera faser i Uppsala. När utrustningen kan flyttas till påföljande projekt, som här, t o m flera gånger – då blir besparingen av att ha sin egen utrustning givetvis ännu mycket större.