Köpa eller hyra byggmaskiner? Planera arbetet i tid

Januari har redan passerat och det börjar bli hög tid att köpa och hyra byggmaskiner samt planera för de kommande månadernas olika byggprojekt.

Hur omfattande verkar arbetena bli sett till tid och storlek? Hur mycket material och utrustning sitter ni på sedan tidigare och vilka byggmaskiner kommer behöva hyras eller köpas till för att ni ska klara av att färdigställa projekten i tid?

Det är mycket som ska räknas på och införskaffas innan arbetet kan komma igång på allvar. Och även om man lagt ner både tid och energi på att måla upp en så detaljerad bild över satsningarna som möjligt så kan insatserna lätt bli försenade.

Räkna med förseningar

I många fall kan det därför vara bra att räkna med att vissa moment tar längre tid än väntat. Då minimeras risken för att maskiner och utrustning måste lämnas tillbaka i förtid, innan arbetet är klart. I sådana situationer krävs annars ofta förlängda hyresavtal som kan vara lika med höga och oväntade kostnader.

Det är det också viktig att ta kontroll över arbetet som helhet, alltifrån inledande insatser till färdigställande. I olika delar av arbetet kommer du nämligen att ha användning för olika typer av maskiner och utrustning.

Kontakta projektledare

Om du själv känner att du inte har möjlighet att lägga tillräckligt med tid på planering så finns det många fördelar att kontakta en extern projektledare som, förutom utrustning, också kan hjälpa till med etablering och installation. På så vis slipper du tänka på att samordna flera olika aktörer eller insatser, och minskar dessutom risken för tids- och energikrävande flaskhalsar.

Ett bra tips för dig som står inför ett intensivt år med många nya projekt, och som kommer att behöva ta in stora mängder utrustning är att konsultera en professionell aktör som kan erbjuda en komplett lösning.

Kontakta oss på Kaper och få tips och råd om hur du kan effektivisera din entreprenad och halvera dina kostnader. Via oss kan du också köpa byggmaskiner för byggarbetsplatser med återköpsgaranti, en utmärkt lösning för dig som är trött på onödigt höga hyresavgifter. Naturligtvis skräddarsyr vi en lösning som passar just era förutsättningar och behov.

Hela etableringen, halva priset

Vill du spara pengar i nästa byggprojekt? Och nästa efter det? Testa oss.