Om du vill leder vägen alltid tillbaka

Köp hiss med Återköpsgaranti!

Gång på gång har vi på Kaper visat att hyrföretagen, trots skrattretande rabattsatser, tar alltför bra betalt när de hyr ut byggutrustning per byggdag. Många är de byggföretag som i efterhand konstaterat att de betalat 150 % av utrustningens totalvärde i hyra. 

Kaper har kunnat visa på enorma besparingar med vår annorlunda infallsvinkel. I vår mest populära avtalsform säljer vi utrustningen till byggföretaget, med garanti att vi köper tillbaka den till ett förutbestämt restvärde vid utgången av den förutbestämda kontraktstiden.

Därmed har köparen/byggföretaget full kontroll på den maximala kostnaden redan från start. Skulle det sedan visa sig att behovet av utrustningen kvarstår längre än väntat – kanske p g a ett nytt liknande projekt – så blir besparingen förstås desto större. Man äger redan utrustningen, avstår från att utlösa Återköpsgarantin, och slipper den irriterande förlängningen av hyran per byggdag.

Högre kostnadsnivå – större besparing

De här kalkylerna ser givetvis mycket olika ut från fall till fall. Den gemensamma nämnaren är att osäkerheten om den slutgiltiga totalkostnaden ersatts av vetskap på kronan när.

Ju längre projekttid du kan räkna på, desto mer attraktiv blir förstås köpkalkylen. För relativt dyr utrustning som bygghissar behöver projekttiden vara ganska lång för att det ska gå att räkna hem detta alternativ. Men som bekant är behovet av vertikala transporter närmast konstant, förutsatt att projekten handlar om bygnader snarare än vägar, förstås. Och höga kostnadsnivåer gör att även den potentiella besparingen handlar om större pengar.

Att köpa istället för att hyra innebär naturligtvis kapitalbindning och likviditetsansträngning, så det är långt ifrån självklart att detta alternativ alltid är det bästa. Vad man kan säga säkert är att det borde anses som ett tjänstefel att inte utvärdera alternativet och jämföra det med det traditionella, hyra per byggdag.

Tillbaka till Uppåt. Hela tiden uppåt!