Köp din bod för 155 kr per byggdag!

21 maj 2011

– Köp bodar med leasing 3 år – 155 kr/byggdagen!

Bodetableringen är bland den mest kostsamma utrustningen på en byggarbetsplats – är det ekonomiskt försvarbart för byggföretaget att investera i bodar, eller är det en bättre affär att hyra? Nedan visar vi beräkningar på fyra olika leasingupplägg. Kostnaden per byggdag blir i samma storleksordning som en normal hyreskostnad – skillnaden är att vid leasing betalar Du till dig själv, inte till uthyraren!

 

A. 24 månaders leasing för 6 bodar, ingen kontantinsats

1. Belopp: 1.000.000 kr (ca 6 manskapsbodar)
2. Finansierat belopp 1.000.000 kr (restvärde 500.000 kr)
3. 25.450 kr/månad dvs 1.275 kr/byggdag

I detta exempel blir kostnaden per manskapsbod 212 kr/byggdag

B. 24 månaders leasing för 6 bodar, 10% kontantinsats (Första förhöjda månadsavgift)

1. Belopp: 1.000.000 kr (ca 6 manskapsbodar), första förhöjd månadsavgift 100.000 kr.
2. Finansierat belopp 900.000 kr (restvärde 500.000 kr)
3. 20.980 kr/ månad dvs 1.049kr/ byggdag/

I detta exempel blir kostnaden per manskapsbod 175 kr/byggdag

C. 36 månaders leasing för 6 bodar, ingen kontantinsats

1. Belopp: 1.000.000 kr (ca 6 manskapsbodar )
2. Finansierat belopp 1.000.000 kr (restvärde 400.000 kr)
3. 18.550 kr/månad dvs 942 kr/byggdag

I detta exempel blir kostnaden per manskapsbod 155 kr/byggdag

D. 36 månaders leasing för 6 bodar, 10% kontantinsats (Första förhöjda månadsavgift)

1. Belopp: 1.000.000 kr (ca 6 manskapsbodar), första förhöjd månadsavgift 100.000 kr.
2. Finansierat belopp 900.000 kr restvärde 400.000 kr.
3. 15.450 kr/månad dvs 773 kr/byggdag

I detta exempel blir kostnaden per manskapsbod 129 kr/byggdag

 

En välskött bod har långt mer än 50% restvärde efter tre år, en bod i bruksskick kan ha mer än 20% restvärde efter 20 år! Är Du orolig för att bli sittandes med en bod för mycket? Alustep åtar sig att sälja dina begagnade bodar vid behov.

Alustep System AB i samarbete med Wasa Kredit AB