Kapers idé

– dess bakgrund och hur den förfinats till ett unikt erbjudande.

När Kaper (då under namnet Alustep) startades 1995 var den svenska marknaden för byggplatsutrustning en oligopol-marknad, dominerad av några stora uthyrningsföretag. Kapers idé var att utmana oligopolet, de stora hyrföretagen, och addera ett kundperspektiv. Var det verkligen alltid rätt att hyra utrustningen, oavsett byggprojektets förutsättningar?
De stora hyrföretagen dominerar fortfarande. Hyrorna är fortfarande höga.
Och Kaper utmanar fortfarande. Vi har vuxit men är ändå små och smidiga hur vi än jämför.

På vilket sätt utmanar Kaper?
På marknaden för byggplatsutrustning tillhandahåller alla aktörer i princip samma produkter. Därför är det med avtalsvillkor vi konkurrerar.
Kapers idé är att konkurrera genom att alltid räkna ut vad som blir mest lönsamt för kunden/byggföretaget – att hyra eller att köpa utrustningen – och erbjuda just den lösningen. Det är utmanande i en bransch där de dominerande aktörerna alltid väljer att hyra ut, för att det är lönsamt för dem.

Vi kan halvera kostnaden för byggutrustning.
Det har visat sig att det normalt är betydligt mera lönsamt att köpa istället för att hyra byggplatsutrustning. Och det är inte småpengar vi talar om här. Halverade kostnader är mera regel än undantag. Därför är köp den dominerande avtalsformen hos oss.

Är det alltid billigare att köpa?
Inte alltid. Det beror på produktens pris och hur länge du behöver den. Ju längre ditt projekt löper, eller om du tar med utrustningen till nästa projekt, desto större blir förstås besparingen i ett köp. Kolla in våra exempel-diagram som visar när ”break even” nås för några nyckelprodukter.

När är det bättre att hyra?
Billigare att hyra är det bara när du behöver dyr utrustning för en relativt kort period. Men det kan kännas bättre att hyra av andra skäl, som t ex att undvika kapitalbindning och ansträngd likviditet. Vid köp betalas ju normalt hela summan direkt medan hyran betalas månadsvis.

Kaper erbjuder valfrihet…
När du kommer till oss inför ditt/dina projekt går det till så här:
Vi analyserar behoven tillsammans och gör kalkyler. Hur lång period talar vi om? Vad lönar sig bäst att köpa? Vad passar bäst att hyra? Hur stora besparingar finns att göra? Till slut är valet ditt: vilken mix av köpt och hyrd utrustning föredrar du? Alla produkter går inte att hyra, men med den begränsningen är det din vilja som avgör.

…och garanterar den.
Väljer du som registrerad avtalskund att köpa utrustning av oss så kommer den, med några få undantag, med vår Återköpsgaranti.

Det betyder att du kan sälja den tillbaka till oss, till ett förutbestämt restvärde, om du inte har användning för den i nästa projekt. Därmed vet du redan från början vad totalkostnaden för utrustningen blir. Använder du den i flera projekt ökar förstås besparingen ytterligare.

Föredrar du som registrerad avtalskund att hyra delar av utrustningen för en projektperiod så får du tillgång till Kapers senaste förbättring av kunderbjudanet – den som gör att vi nu döpt vårt erbjudande till Garanterad Valfrihet:

Du väljer väg. Vi ger garantier längs resan.
Även när det gäller hyra ger vi en garanti, eller ångerrätt: Du har en Utköpsoption och kan vid periodens slut köpa utrustningen till det förutbestämda restvärdet. Blir det en Fas 2 av ditt projekt så äger du då utrustningen och sparar pengar varje dag. Vi erbjuder t o m Återköpsgaranti på utköpet om du så vill. Hängslen och livrem, med extra hängslen i bakfickan.
Sammantaget betyder Garanterad Valfrihet att det blir bra till slut, vad som än väntar runt hörnet. Ändras dina förutsättningar så kan du ångra dig och göra precis tvärtom – sälja tillbaka vad du köpt eller köpa loss vad du hyrt.

Fokus på helhetslösningar.
Kaper erbjuder inte bara produkter i olika avtalsformer. Huvudfokus är för oss att erbjuda helhetslösningar för byggprojekt, från projektering och offertunderlag via produktleveranser och etableringstjänster till löpande service och underhåll. Slutligen analyserar vi efteråt, tillsammans med projektets platschef, det ekonomiska utfallet av projektets utrustningsförsörjning.
Vi utför alla tjänster i enlighet med Sveriges Byggindustriers högsta standard och avtalsvillkor. Ambitionen i våra helhetsgrepp är alltid att säkerställa inte bara maximal lönsamhet utan även maximal riskkontroll för dig som avtalskund.

Dags att bryta gamla vanor.
Vi har alltså Kapers Garanterade Valfrihet – Köp med Återköpsgaranti eller Hyra med Utköpsoption – och ett komplett utbud av kringtjänster. Det finns knappast längre någon rationell anledning att välja den gamla vanliga, dyra standardhyran utan att noggrant pröva Kaper-alternativen.

Dags alltså att undvika de nerkörda hjulspåren nästa gång och prova en modernare väg.

Registrera dig som avtalskund hos Kaper – mer info här – så blir du rikligt belönad längs resan.