rsz_ide

Kapers idé.

Varför startades Kaper?
När Kaper (då under namnet Alustep System) startades 1995 var den svenska marknaden för byggplatsutrustning en oligopol-marknad, dominerad av några stora uthyrningsföretag. Kapers idé var att utmana oligopolet, de stora hyrföretagen, och verka för en bättre fungerande marknad.
På den vägen är det.
De stora hyrföretagen dominerar fortfarande, vilket gör att priserna kan hållas höga. Och Kaper fortsätter att utmana. Vi har vuxit dramatiskt men är ändå små och smidiga hur vi än jämför.

På vilket sätt utmanar Kaper?
På marknaden för byggplatsutrustning tillhandahåller alla aktörer i princip samma produkter. Därför är det med avtalsvillkor vi konkurrerar.
Kapers idé är att konkurrera genom att alltid räkna ut vad som blir mest lönsamt för kunden/byggföretaget – att hyra eller att köpa utrustningen – och erbjuda just den lösningen. Det är utmanande i en bransch där de dominerande aktörerna alltid väljer att hyra ut, för att det är lönsamt för dem.

Köp dominerar hos oss.
Det har visat sig att det normalt är betydligt mera lönsamt att köpa istället för att hyra byggplatsutrustning. Därför är försäljning den helt dominerande avtalsformen hos oss.

Pratar vi småpengar här?
Nej, tvärtom. Vi pratar enorma besparingar. Många gånger kan vi halvera dina kostnader för byggplatsutrustning, men det kan också bli betydligt mer sparat än så.

Är det alltid billigare att köpa?
Inte alltid. Det beror på produktens pris och hur länge du behöver den. Vi gör alltid kalkyler på detta. Om det blir billigare att hyra så rekommenderar vi att du hyr. Gärna av oss.
Men faktum är att det normalt är betydligt bättre att köpa än att hyra. Och ju längre ditt projekt löper, eller om du tar med utrustningen till nästa projekt, desto större blir förstås besparingen i ett köp. Kolla in våra exempel-diagram som visar när ”break even” nås för några nyckelprodukter.

Så hyrföretagen lever gott på byggföretagens bekvämlighet?
Så kan man uttrycka det. Att hyra kan upplevas bekvämare och när framtiden känns osäker kan hyra även kännas mindre förenat med risk och problem med kapitalbindning.
Men mest av allt handlar nog hyrföretagens fortsatta dominans om vanans makt, för Kaper har skapat följande lösningar som i praktiken gör köp lika bekvämt och riskfritt som hyra.

Kapers Återköpsgaranti – maximal trygghet.
Allt du köper av Kaper – enstaka produkt eller ett helt projekt – kommer med vår Återköpsgaranti. Den betyder att du kan sälja tillbaka utrustningen till oss till ett förutbestämt pris när du inte längre behöver den.
Därmed vet du redan från början vad din totalkostnad för utrustningen blir, även om projektet skulle drabbas av förseningar. Och du vet att du inte behöver bekymra dig om lagring och liknande när projektet gått i mål.
Väljer du däremot att behålla och använda utrustningen i nästa projekt leder det självklart till ytterligare, ännu större, besparingar. I så fall kan vi hjälpa till med mellanlagring om det behövs.
Valfrihet och trygghet – eller hur?

Ett tjänsteutbud av högsta standard.
Vid sidan av alla produkter har vi utvecklat en hel palett av kompletta, stödjande, tjänster – från inköp och etablering till löpande service och underhåll. Allt utfört i enlighet med Sveriges Byggindustriers högsta standard och avtalsvillkor. Syftet är att säkerställa inte bara maximal lönsamhet utan även maximal trygghet och bekvämlighet för dig som kund.

Vi värnar din ekonomiska handlingsfrihet.
När dyr utrustning köps snarare än hyrs ska kapital fram tidigt – projektet kan bli finansiellt framtungt. Tillsammans med Marginalen Bank kan Kaper erbjuda kreativa lösningar som periodiserar kostnaderna och eliminerar problem med kapitalbindning. Återigen kombinerar vi lönsamheten med maximal trygghet.

Nu återstår vanans makt – det är dags att bryta även den.
Med Återköpsgaranti, ett stort urval av tjänster och med finansieringslösningar eliminerar vi risker och skapar bekvämlighet och trygghet för dig som kund. Det finns inte längre någon rationell anledning att hyra istället för att köpa.

Dags alltså att undvika de nerkörda hjulspåren nästa gång och prova en modernare väg. Välj Kaper som sällskap på resan och bli rikligt belönad!