Kaper Byggtjänst etablerar

Med bodetablering brukar vi mena den grupp av bodar som satts samman och på olika sätt integrerats med varandra för att täcka behovet av kontors- och personalutrymmen på byggarbetsplatsen.

Men etableringen ska så att säga etableras också. Även det har vi på Kaper blivit bra på, tack vare att bodar är och har varit en så viktig produktgrupp för oss under många år.

Medarbetarna i vårt dotterbolag Kaper Byggtjänst är kort sagt specialister på detta. De känner våra bodmoduler utan och innan och vet i vilken ordning allt ska göras för att bli rätt, tätt och energieffektivt.

De lyfter på plats, monterar ihop, isolerar, kopplar in och frostskyddar VVS och el. Och så bygger de bodtrappor mm, testar allt och ser till att allt fungerar som det ska. (Kaper Byggtjänst kan även göra mycket annat på byggarbetsplatsen. Glöm inte det! Se Tjänster.)

Därefter tar de gärna på sig ett kontinuerligt ansvar för underhåll och skötsel av bodetableringen. Även sånt som schemalagd städning och övervakning av den energibesparande tekniken kan du med förtroende lämna till Kaper Byggtjänst. Så kan du känna dig trygg med att din personal har fungerande, säkra och bra inomhusytor på byggarbetsplatsen under projektets löptid.

Kontakta oss.   

Tillbaka till Bodar – en standardiserad produktgrupp där Kaper ändå gör skillnad.