Kaper Norden är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö.

Kaper Norden är ISO-certifierade inom Kvalitet (ISO 9001-2015) och Miljö (14001-2015).
Vi ser detta som ett kvitto på att vi är på rätt väg i arbetet för att öka vår kvalitet i alla led.  Arbetet fortsätter oförtrutet, sporrat av våra kunders och anställdas förväntningar och behov.

Vår ISO-certifiering kommer att förstärka vår ledande position och erbjuda en garanti för att våra arbetssätt håller mycket hög standard.