Bodar med folk

ISO Certifiering

Kaper Norden ISO Certifierade inom kvalité och miljö

Nu kan vi stolt meddela att Kaper Norden sedan 19:e juni 2018 är ISO-certifierade inom Kvalitet (ISO 9001-2015) och Miljö (14001-2015).
Arbetet med vår kvalitets- och miljö ligger till grund för fortsatt målsättning att höja kvalitén i allt vi gör och tillfredsställa våra kunders och anställdas förväntningar och behov.

Med vår ISO-certifiering kommer vi att förstärka vår ledande position och erbjuda en garanti på att våra arbetssätt håller en mycket hög standard i branschen.