Ingen brist på kranar i Spanien

14 april 2011

Byggarbetsplats i Granada – minst 19 kranar på en yta av 300×300 meter!