Hyr hiss med Utköpsoption!

Strävar du efter maximal lönsamhet är Köp med Återköpsgaranti den första avtalsformen att utvärdera för din hisslösning. Om köp visar sig mindre lämpligt är Hyra med Utköpsoption nästa alternativ att studera.

Vet du redan från början att minimal kapitalbindning har hög prioritet kan du gå direkt på Hyra med Utköpsoption. Chansen är stor att det inte bara ger bättre kontroll utan även blir betydligt billigare än traditionell hyra per byggdag.

Huvuddragen i alternativet Hyra med Utköpsoption:

Vi skriver kontrakt för en utvald tidsperiod, under vilken du hyr din hisslösning med löpande månadsbetalningar. Går allt enligt plan är det bara att lämna tillbaka efter kontraktstiden och konstatera att totalkostnaden blev precis den du kalkylerat med.

Men om det istället blir som så många gånger förr – att projektet drar ut på tiden, hissbehovet kvarstår längre än väntat, samtidigt som nästa projekt närmar sig och börjar bli tydligare i konturerna. Då kan du välja att – istället för att förlänga hyreskontraktet – köpa loss det du hyrt till det förutbestämda restvärdet. Och på det utköpet lämnar Kaper Återköpsgaranti, så att du inte riskerar att stå med en bygghiss du inte har användning för efter nästa projekt.

Du riskerar alltså inte att fortsätta betala hyra tills du redan betalat för mycket. Och inte heller att fortsätta äga något du inte behöver. Kort sagt kan du vända dig åt vilket håll du vill och ändå ha ryggen fri.

Kapers båda avtalsformer Köp med Återköpsgaranti och Hyra med Utköpsoption är ovanliga och ovanligt bra var och en på sitt sätt. Men det allra finaste är att de alltså går att kombinera. Hängslen och livrem med hävstång, typ. Vi kallar det Garanterad Valfrihet.

Låt oss räkna tillsammans och identifiera bästa alternativ för just din situation!

Tillbaka till Uppåt. Hela tiden uppåt!

Hur du än vrider dig har du ryggen fri