Hyra med Utköpsoption - när likviditeten har högsta prioritet.

Om du ser strikt till kostnaderna för byggutrustning är köp i de flesta fall ett betydligt bättre val än hyra. I varje fall om projekttiden är lång eller om du planerar för mer än ett projekt. Det vet vi av erfarenhet, och vi gör regelmässigt kalkyler för att kontrollera hur det ser ut i varje enskilt fall. 

Men ibland måste andra hänsyn tas. Om en stor mängd utrustning köps kan projektet t ex bli finansiellt “framtungt” på ett sätt som besvärar. Det kan även finnas policybeslut som begränsar köp utanför relativt snäva ramar. Då kan lönsamheten i den här delen få ramla ner ett steg i prioritet till förmån för likviditeten.

Det är då ett av Kapers specialerbjudanden till avtalskunder – Hyra med Utköpsoption – ofta blir ett attraktivt alternativ till de stora hyrföretagens standardhyra per byggdag. För kortare period kan den traditionella dagshyran vara ett bra alternativ, men så kanske nästa projekt plötsligt inte är så suddigt i konturerna längre. Om du då fortsätter att hyra, som vanligt, så upptäcker du plötsligt att du betalat utrustningen flera gånger om. Den situationen känns nog igen i de flesta byggföretag.

Betala ingenting mer än en gång!

Som avtalskund hos Kaper skriver du istället kontrakt över en vald period och betalar månadsvis. När perioden är slut är utrustningen betald till större delen, allt utom ett bestämt restvärde. Behöver du inte utrustningen längre så lämnar du tillbaka den, som efter vilken hyra som helst.

Men under projektets gång kanske det istället blir klart med nästa projekt – projekt nr 2, kan vi kalla det. Då utnyttjar du helt enkelt din Utköpsoption. Du betalar restvärdet till Kaper och blir ägare till utrustningen. Du slipper att fortsätta betala hyra under ytterligare en lång period och sparar verkligen pengar, den här gången utan större likviditetsansträngning.

Men om nästa projekt, alltså projekt nr 3, fryser inne – står du då där med ägd utrustning du inte behöver och med lagringsproblem etc? Nej, inte som avtalskund hos Kaper, för ditt Utköp kommer med vår Återköpsgaranti. Vi köper tillbaka utrustningen till ett förutbestämt restvärde, och du är av med problemen och har gjort en bra affär.

Hängslen med hävstång. Och så livrem till det, typ.