Hyra eller köpa byggställning – vad passar dina behov?

Inom byggbranschen har det sedan länge varit norm att hyra utrustning. All utrustning. Oavsett produktkategori och oavsett att marknaden har stora bekymmer med överhyror.

Numera finns det dock andra kostnadsbesparande alternativ och att köpa byggutrustning med återköp är i sammanhanget en smidig lösning. Framförallt för byggföretag som väljer att kombinera hyra, återköp och köp av utrustning så är det möjligt att uppnå helt nya nivåer av lönsamhet. Men hur funkar då detta i praktiken? Jo, när man väljer mellan köp och hyra så bör man dels titta närmare på formen av utrustning, men dels också fundera över hur lång tid man kommer kunna ha användning av den.

För till exempel en byggställning så lönar sig köp efter åtta månader. Det innebär att, om ditt byggprojekt pågår längre tid än så, eller om du har behov av samma ställning även under kommande projekt så är köp att föredra framför hyra. Du som är intresserad av att köpa en större del av din byggutrustning kan också överväga att investera i följande:

Bygghissar

Du som har större byggprojekt inbokade och vet att dessa kommer att sträcka sig över minst 24 månader tjänar på att investera i en bygghiss. När projektet sedan är avslutat kan du alltid välja att sälja tillbaka hissarna om det är så att du inte har användning för dem i något direkt uppföljande projekt. Då slipper du dessutom tänka på förvaring av anordningen.

Byggel

Köp av byggel lönar sig redan efter 7 månader, och är ett helt nödvändigt inslag på byggarbetsplatser här i Sverige framförallt under det mörka vinterhalvåret. Generatorer, strålkastare, master och god belysning är exempel på inslag som krävs för att arbetet ska kunna fortlöpa på ett säkert sätt. Säkra och välfungerande lösningar ska alltid prioriteras, för bästa möjliga arbetsmiljö.

Betongblandare

Kvalitativ betong är en viktig del av stabila byggnationer, och för att betongen ska fungera bra krävs att den blandas på ett sätt som passar den aktuella konstruktionen. Ofta krävs också kompletterande armering för bästa möjliga hållfasthet. Som byggföretagare har du alltså stor användning för betongblandare, och köp av sådan utrustning lönar sig ofta redan efter 3 månader.

Eftersom hyra av byggplatsutrustning som byggställning i aluminium, containers och byggbodar länge har dominerat byggbranschen så är det många som slutat ifrågasätta tillvägagångssättet. Faktum är dock att en kombination mellan hyrd och köpt utrustning ofta leder till en bättre verksamhet, och om du väljer köp med återköp så sparar du in ytterligare kostnader. Kontakta oss på Kaper för mer information om vårt erbjudande och sortiment.

 

Hela etableringen, halva priset

Vill du spara pengar i nästa byggprojekt? Och nästa efter det? Testa oss.