Hälsa och säkerhet vid arbete med byggställningar

25 augusti 2016

Arbetsmiljö och säkerhet är viktigt för alla företag och organisationer inom alla branscher. Arbete inom bygg och anläggning kan ofta vara speciellt riskfyllt, vilket gör att byggföretag måste lägga ner stor omsorg på just hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Företag inom byggbranschen måste förhålla sig till strikta hälso och säkerhetsregler för att inte utsätta människor för onödiga risker. Detta för att förhindra att varken personal, besökare eller förbipasserande råkar ut för olyckor och skadas. En del byggarbeten är mer riskfyllda än andra, som till exempel arbeten på höga höjder. När man arbetar med byggställningar finns därför en del säkerhetstips och regler som bör följas. Några av dessa finns förklarade nedan:

Förberedelser

Att förbereda arbetsplatsen innan man monterar en byggställning är mycket viktigt. Se först till att underlaget är plant och fri från hinder för att undvika att ställningen tippar över. Därefter är det viktigt att se till så att ställningen är stabil och korrekt monterad. För mer omfattande arbeten på hög höjd som exempelvis höghus är det viktigt att köpa eller hyra skyddsräcke eller annat fallskydd som monteras på byggställningen. Innan arbetet påbörjas måste du även dubbelkolla så att ställningen är låst eller korrekt fastsatt för att den inte ska kunna rulla iväg.

Ojämn mark

Innan du väljer utrustning bör du se till att analysera markförutsättningarna. En byggställning är inte alltid den bästa lösningen för en arbetsplats. När terrängen är ojämn eller sluttande kan alternativa lösningar som exempelvis en skylift vara bättre lämpade. Hör med din leverantör om möjligheten att köpa eller hyra skylift och pris för detta.

Kvalificerad personal

Vilket byggarbete det än handlar om är det viktigt att se till att de arbetande är certifierade och kvalificerade för att hantera utrustningen och maskinerna på ett säkert och korrekt sätt. Alla byggställningar ska godkännas av behörig och certifierad personal innan de används.

Kapacitet

För att försäkra sig om ett säkert arbete måste byggställningens viktkapacitet respekteras. Detta innebär att ställningen måste klara av den totala vikten av personalen, platåer, räcken och ytterligare utrustning som ska användas på den. Att överbelasta ställningen kan i värsta fall leda till att den kollapsar.

Om du är i behov av byggställningar för mindre eller större byggarbeten hittar du dessa hos Alustep. Hos dem kan du även införskaffa skyddsräcken och fallskydd.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Alustep AB.”