Klicka på knappen här nedanför om du föredrar att själv bli uppringd.

Michael Brattfors, försäljningschef Kaper,
070 – 600 57 03,  michael.brattfors@kaper.se

– Hör gärna av dig till mig direkt så lyssnar jag och ger förslag. Det brukar bli bra om vi löser det tillsammans. 

Vi ökar våra kunders lönsamhet genom att erbjuda alla typer av byggutrustning på ett bättre sätt. Det ger kostnadskontroll och stora besparingar.

Den ambitionen är vår bärande idé, helt enkelt, Vårt ärende är att skapa besparingar. De tre gröna rutorna här nedanför beskriver kortfattat hur vi gör det. Mer kan du läsa t ex här.

…särskilt inom våra fokusområden

De produktområden vi fokuserar är utvalda för att vi ser att vi kan göra extra stor skillnad här. 
* Produkterna lämpar sig bra för våra övergripande idéer.
* Tack vare erfarenhet och kontaktnät kan vi dessutom ofta leverera mer värde för pengarna rent konkret.

Kontakta oss och låt oss guida dig till de bästa valen för ditt företags projekt. Resultatet kommer att överraska dig.

 
 
Per Lindgren, VD och ägare, Kaper Norden AB

En egen kran kan lyfta resultatet

Kranar hyrs ofta, nästan undantagslöst begagnade. De besiktigas regelbundet och ett antal år på nacken är inget som helst problem. 

Så den mest intressanta frågan när det gäller kranar är “Hyra eller köpa?” Rätt svar på den frågan kan säkra det ekonomiska utfallet för den delen av projektets utrustning.

Många tror att det är bättre att hyra eftersom det handlar om kostsam utrustning som ingen vill betala för när den inte används. Men det gäller ju även för hyrföretagen. Man bör inte glömma att deras kranar blir stående i perioder och att kostnaden för det bakas in i hyrpriset när kranarna väl är uthyrda.

Därför visar våra utrustningskalkyler ofta att det lönar sig att köpa en kran, med återköpsgaranti, snarare än att betala dagshyra för den. Avgörande är förstås hur lång tid kranen behövs.

Låt oss på Kaper göra en kalkyl för de olika alternativen. Vi tar fram ett bra inköpspris, räknar fram restvärde efter projektet och ställer ut bindande återköpsgaranti om du väljer köp. Känd nettokostnad = kostnadskontroll.

Visar sig hyra vara ett ekonomiskt bättre alternativ för ditt projekt så hyr vi gärna ut kranen. Valet är ditt, och fritt. Och oavsett vad du slutligen väljer gör du rätt som kontaktar oss. Ju tidigare desto bättre.

Vänd dig direkt till mig med dina funderingar kring kranar. Vi tar fram förslag till lösning baserat på förutsättningarna för ditt projekt, oavsett hur de ser ut.

  • Behovsanalys
  • Nytt eller begagnat?
  • Europeisk samarbete för nyservat begagnat med 1 års garanti
  • Bästa anskaffningsform – hyra eller köp?
  • Återköpsgaranti vid köp
  • Etableringstjänster
  • Service och underhåll
  • Övrig logistik


Här bredvid ser du ett aktuellt exempel på begagnat-erbjudande inom området!

Ring mig direkt, 070 – 600 57 03, 
så börjar vi i rätt ände.

Michael Brattfors,
försäljningschef, Kaper