Uppåt. Hela tiden uppåt!

Om ditt projekt handlar om något annat än vägbeläggning så lär det innehålla en hel del vertikala transporter. Många ton blir det. Hissar är kort sagt…viktiga.

Det gäller den enkla ställningsvinschen och det gäller de datastyrda systemen av flera samordnade hissar såväl som klätterplattformarna längs en jättefasad.

Fungerar allt perfekt så är det uppåt. Och det måste fungera, det måste vara uppåt, för stillestånd eller bristande funktionalitet p g a bristande planering får alltid kostsamma följdverkningar.

Det är alltså nödvändigt att välja de bästa, mest kostnadseffektiva lösningarna för ditt projekt – vad avser kapacitet, kvalitet, säkerhet, leveranstrygghet och avtalsform.

Det är här Kaper kan göra skillnad.

För det första samarbetar vi med två absolut världsledande utvecklare och tillverkare av den här typen av utrustning – tyska Geda och svenska Alimak. Vid sidan av kranarna täcker de tillsammans alla tänkbara behov av vertikala transporter i byggindustrin.

För det andra är vi på Kaper helt överlägset flexibla i fråga om val av avtalsform. Vi räknar fram vilken lösning som blir bäst i just ditt fall. Och då menar vi bäst för dig, från din utgångspunkt, ingenting annat.

Här vill vi berätta lite mer om de olika delarna i vårt erbjudande – det som ser till att Kaper gör skillnad – på hissområdet.

twin-hög

Vi har garanterat den hisslösning du behöver
Med två av världens mest välrenommerade leverantörer av bygghissar vågar vi utlova den bästa lösning du kan hitta.
Och med Kapers egen flexibilitet i avtalsformerna kan vi också se till att det blir ditt mest kostnadseffektiva alternativ.
Här nedanför är länkar till olika hisskategorier där du hittar exempel ur Alimaks och Gedas utbud.
De har mer än detta.
Vi tar fram rätt alternativ när vi lärt känna behov och strategi för ditt kommande projekt. Håll tillgodo så länge.