Klicka på knappen här nedanför om du föredrar att själv bli uppringd.

Michael Brattfors, försäljningschef Kaper,
070 – 600 57 03,  michael.brattfors@kaper.se

– Hör gärna av dig till mig direkt så lyssnar jag och ger förslag. Det brukar bli bra om vi löser det tillsammans. 

Vi ökar våra kunders lönsamhet genom att erbjuda alla typer av byggutrustning på ett bättre sätt. Det ger kostnadskontroll och stora besparingar.

Den ambitionen är vår bärande idé, helt enkelt, Vårt ärende är att skapa besparingar. De tre gröna rutorna här nedanför beskriver kortfattat hur vi gör det. Mer kan du läsa t ex här.

…särskilt inom våra fokusområden

De produktområden vi fokuserar är utvalda för att vi ser att vi kan göra extra stor skillnad här. 
* Produkterna lämpar sig bra för våra övergripande idéer.
* Tack vare erfarenhet och kontaktnät kan vi dessutom ofta leverera mer värde för pengarna rent konkret.

Kontakta oss och låt oss guida dig till de bästa valen för ditt företags projekt. Resultatet kommer att överraska dig.

 
 
Per Lindgren, VD och ägare, Kaper Norden AB

Bygg-el och Byggbelysning är ett självklart fokusområde för Kaper. Det är utrustning som alltid behövs och som är så viktig att kvalitén måste vara hög. Kvalitet gör i sin tur att grejerna håller länge och blir lönsamma att äga över tid, vilket förstås gör dem lämpliga för oss som gärna utmanar det slentrianmässiga alternativet dagshyra med våra friskare idéer.

Även för den som inte vill äga utrustning långsiktigt lönar det sig oftast att köpa av oss och utlösa återköpsgarantin efter projektet hellre än att hyra. Vi kan erbjuda höga restvärden för att elcentralerna, lysmasterna eller torkfläktarna håller, och av samma skäl kan vi ofta erbjuda fullgod, begagnad utrustning förmånligt. Det blir som ett kretslopp som lönar sig för alla inblandade. 

Prata gärna med oss tidigt i planeringen så kan vi räkna på alternativen och hitta bästa lösningarna. Slutresultatet blir alltid detsamma – fullgod nytta till lägre totalkostnad.

Centraler är alltid centrala...

El-Björn, Amiga och Satema är varumärken du kan lita på för bygg-el. 

Prata med mig eller någon av mina kolleger här på Kaper så räknar vi och visar svart på vitt hur vi kan skapa bättre kostnadskontroll och besparingar för dig inom det här området. 

Vi hjälper dig gärna med

  • Huvudcentraler, uttagscentraler och väskor
  • Belysningsmaster och strålkastare
  • Arbetsbelysning, 230 V resp. 48 V
  • Elkabel
  • Transformatorer och generatorer
  • Torkfläktar, värme och avfuktning
  •  m m

 

Ring mig direkt på 070 – 600 57 03,
eller Kapers växel 08 – 739 00 40 !

Michael Brattfors, försäljningschef

...men det finns mer som kan behöva belysas