Klicka på knappen här nedanför om du föredrar att själv bli uppringd.

Michael Brattfors, försäljningschef Kaper,
070 – 600 57 03,  michael.brattfors@kaper.se

– Hör gärna av dig till mig direkt så lyssnar jag och ger förslag. Det brukar bli bra om vi löser det tillsammans. 

Vi ökar våra kunders lönsamhet genom att erbjuda alla typer av byggutrustning på ett bättre sätt. Det ger kostnadskontroll och stora besparingar.

Den ambitionen är vår bärande idé, helt enkelt, Vårt ärende är att skapa besparingar. De tre gröna rutorna här nedanför beskriver kortfattat hur vi gör det. Mer kan du läsa t ex här.

…särskilt inom våra fokusområden

De produktområden vi fokuserar är utvalda för att vi ser att vi kan göra extra stor skillnad här. 
* Produkterna lämpar sig bra för våra övergripande idéer.
* Tack vare erfarenhet och kontaktnät kan vi dessutom ofta leverera mer värde för pengarna rent konkret.

Kontakta oss och låt oss guida dig till de bästa valen för ditt företags projekt. Resultatet kommer att överraska dig.

 
 
Per Lindgren, VD och ägare, Kaper Norden AB

Eftersom Kaper har en egen modulfabrik är det inte förvånande att Bodar & Moduler är det vi blivit mest kända för på marknaden. Vi har ingen gigantisk flotta av hyrbodar som vi måste “försörja” utan kan istället oftare erbjuda nyproduktion som vi kan anpassa efter våra kunders önskemål.

Vi producerar energisnåla moduler – marknadens bästa U-värde – och har skapat en ny standard vi kallar “Xtra Allt”. Där är grunden en takhöjd på 270 cm, vilket möjliggör förbättrad ljud- och ljusmiljö liksom mer avancerad ventilation i enlighet med högt ställda krav i BBR.
 
Titta in här nedanför!

För långa projekt med krav på goda kontors- och manskapslokaler går denna högre standard och nyproduktion ofta att räkna hem jämfört med dagshyra. Vi erbjuder alltid Återköpsgaranti, vilket ger säkrare kontroll över kostnaderna. Dessutom erbjuder vi alla aktuella etablerings- och logistiktjänster, t ex mellanlagring och underhåll.

En bodetablering från Kaper – Slussen, Stockholm

Alla mår bra av att känna sig välkomna till jobbet

Vi bygger givetvis inte bara specialanpassade lokaler och bodetableringar.
Prata med oss även när det gäller

  • Standardbodar med 240 cm takhöjd
  • Sovbodar med två enkelrum m. dusch & wc
  • Evakueringsmoduler
  • Begagnade bodar

 

Ring mig direkt på 070 – 600 57 03,
eller Kapers växel 08 – 739 00 40 !
Michael Brattfors, försäljningschef