Finansiering av byggutrustning

27 januari 2012

Behovet av byggutrustning kommer oftast i anslutning till byggstarten, men intäkterna kommer oftare i ett senare skede. Även om Du som byggare vet att det i slutändan är lönsamt att köpa bodar, byggmaskiner och byggutrustning i stället för att hyra så kan likviditeten sätta stopp för investeringsplanerna.

Tillsammans med Wasa Kredit har vi utvecklat en modell som underlättar likviditetsfrågan för våra kunder. Det kan ge dig flera miljoner i kreditutrymme!

  • Kontakta Alustep i god tid innan byggstart, så går vi gemensamt igenom vilket maskin- och utrustningsbehov som finns för det kommande projektet
  • Alustep återkommer med rekommendationer för köp respektive hyra, maskin för maskin, samt offerter på den utrustning som vi kan erbjuda
  • När Du som kund ser hur stor besparingspotential som finns i att köpa utrustningen istället för att hyra och fattat ett beslut om vad som ska köpas involveras Wasa Kredit, där vi tillsammans sätter upp ett leasingavtal som sträcker sig över hela det planerade projektet, med ett investeringsutrymme som täcker de maskiner och den utrustning som behövs
  • Ni kan sedan avropa byggmaskiner och byggutrustning från Alustep som läggs in i avtalet. När den sista leveransen är mottagen börjar leasingavtalet att löpa

Med detta upplägg behöver Du som kund inte oroa dig för likviditeten under projektets gång – du betalar maskininvesteringen månad för månad till leasingbolaget, och vid projektets slut står Du som ägare av de maskiner som utnyttjats. Till nästkommande byggprojekt har du således en betald maskinpark, och en ytterst marginell maskinkostnad!

Låter detta som ett intressant upplägg? Kontakta Alustep så berättar vi mer!