Faktorer att överväga i fråga om att köpa eller hyra byggutrustning

Byggföretag ställs ofta inför frågan om huruvida de skall hyra eller köpa utrustning. Bägge alternativen har fördelar och nackdelar som bör övervägas, även om det i slutändan är typen av utrustning och projekt som avgör. Som tumregel hävdar experter ofta att utrustning som används under maximalt 60 procent av tiden i de flesta fall kan hyras. Om företagets behov innebär mer frekvent användande så finns det däremot en poäng med att köpa den aktuella produkten. När du och ditt företag funderar över era materialinvesteringar är det bra att ta hänsyn till nedanstående faktorer:

Finansiella tillgångar

Utrustning för konstruktionsprojekt kan vara kostsam och om byggföretag inte har nog med kapital för att göra stora investeringar återstår alternativet att hyra nödvändiga redskap. Men för de aktörer som arbetar med långsiktiga projekt där utrustningen kommer att användas i många moment kan det ändå finnas mycket att vinna på att köpa. Detta eftersom utgiften i dessa lägen inte blir så stor i längden, jämfört med vad kostnaden för hyra skylift pris kan komma att innebära.

Användningsområden

Om kapitaltillgång inte är ett problem så bör byggföretag gå vidare med att analysera den tänkta användningen av utrustningen. Om du funderar över huruvida ditt företag skall hyra skyddsräcke eller köpa det, bör du också kartlägga hur ofta dessa redskap kommer att användas. Överväg också materialets mångsidighet och de eventuella konsekvenserna av att inte ha de aktuella redskapen på byggarbetsplatsen. Om behovet av just dessa hjälpmedel är stort och det är fråga om unika projekt som kräver skräddarsydda lösningar är det ofta värt att köpa dem.

Längd på projekt

I samband med kortsiktiga projekt eller oregelbunden användning kan det istället vara bättre att hyra utrustning, alternativt att köpa begagnade redskap. I det långa loppet är det i slutändan ofta mer kostnadseffektivt att äga sin utrustning, och vad gäller redan använd utrustning så bör den aldrig hyras.

Hantering av utrustning

Överväg företagets möjligheter att hantera och förvara utrustning. Att köpa de nödvändiga redskapen innebär också eventuella behov av att anlita personal som kan hantera dem. Alla sådana merkostnader är viktiga att ta hänsyn till i samband med beslut och investeringar av det här slaget.

Det finns många företag som erbjuder möjligheten att hyra verktyg i Stockholm och andra städer men det är alltid viktigt att se på kostnaderna ur ett långsiktigt perspektiv. Om ditt företag är involverad i omfattande projekt och alternativet att köpa utrustning känns lockande så kan du alltid kontakta Kaper.

 

Hela etableringen, halva priset

Vill du spara pengar i nästa byggprojekt? Och nästa efter det? Testa oss.