Kraven ökar och måste mötas förr eller senare. ”Senare” har varit det normala hittills, men vi på Kaper föredrar ”förr”. Vi gillar de möjligheter teknikutveckling och nya material skapar och försöker utnyttja dem så snart det är kostnadseffektivt.

Det talas om att byggprocessen drar för mycket energi. Det talas om energiklassningar för bodar och annan utrustning i byggprocessen, om att de behövs och kommer att införas. Och branschen väntar.

Vi väntar inte. KAPER StandardPlus, vår avancerade energibod, vår premiumlinje, är det bästa exemplet. Där har vi nått en helt annan nivå av energieffektivitet än någon annan standardbod på marknaden. Även vårt nya tillvalsprogram Xtra Allt kan ge stora energivinster vid sidan av den ökade trivseln och komforten. Mer om det här…

Nu går vi vidare och integrerar mätnings- och styrteknik i bodarna, så att vi kan mäta energiåtgång och konsumtionsmönster och lära oss ännu mera. Vi förbereder våra bodar för framtiden som alldeles strax är här – d v s “Internet of Things”/IoT. Smarta elcentraler kan sömlöst adderas som tillval och möjliggöra att på distans, via telefon, styra t ex värme och ta emot automatiska larm från bodetableringen om öppna fönster, dörrar eller annat energiläckage.

Även om vi får energiklassningar och certifieringar så kommer inte energieffektivitet vara något man uppnår och sedan sitter nöjd. Ribban kommer att, och ska, höjas i takt med att tekniken och insikterna förbättras. Vi på Kaper ser detta som en attitydfråga och vi har bestämt oss för att hålla oss i frontlinjen, konstant.