Byggprojekten underlättas av säkra hissar

Materialhissar är viktiga inslag på byggarbetsplatser och effektiva i fråga om att transportera varor mellan exempelvis olika våningsplan av en fastighetskonstruktion. Men, hissarna kan även transportera människor och eftersom de finns i många olika storlekar är de användbara både på mindre och större arbetsplatser. Dessa användningsområden ställer höga krav på dem ur säkerhetsaspekt och hissarna ska bland annat vara hastighetsregulerade, ha överbelastningsskydd och underkörningsskydd. Detta sistnämnda innebär att enheten stannar omedelbart om skrymmande material eller en person befinner sig nedanför.

Eftersom utrustning av det här slaget är nödvändig vid de flesta former av konstruktionsarbeten är den oftast bättre att köpa än att hyra. Det långsiktiga behovet av bygghissar innebär nämligen att engångskostnaden är betydligt lägre än kostnaden för att hyra vid upprepade tillfällen. Du som planerar att utöka din maskinpark med en eller flera enheter hissar kan välja bland annat mellan följande varianter:

Transportplattform

För dig som söker en kombinerad material och personhiss men som framförallt transporterar varor är transportplattformar ett bra alternativ. Sådana enheter har begränsad lyfthastighet jämfört med vanliga personhissar, men kan enkelt omkopplas till dubbla hastigheten vid förflyttning av material. Dock är de inte helt täckta, vilket gör dem osäkrare än renodlade personhissar.

Multifunktionella hissar

Hissar med multifunktion kan transportera både material och personer till upp till 400 meter höga höjder. Dessa enheters korgar är helt klädda samt enkla att montera, installera och börja använda. Val av hiss ska göras utifrån byggarbetsplatsens storlek och förutsättningar. Det är alltså viktigt att räkna på behoven av lyftkapacitet innan du köper en multifunktionell bygghiss som passar just ditt projekt.

Materialhissar

Materialhissar är den enklaste formen av hissar som används för att snabbt och smidigt transportera material till en viss höjd. Vissa korghissar lyfter aktivt materialet, medan en taklift kan vara en form av snedbanehiss där material som till exempel tegel effektivt förflyttas från marknivå till taknivå. Materialhissar kan, med hjälp av olika tillbehör, lätt omformas och anpassas efter behoven på byggarbetsplatsen.

Oavsett om du behöver en större eller mindre hissar, eller kanske till och med flera stycken, så har Kaper olika alternativ för dina behov. De erbjuder även utrustning som byggvärmare och annan utrustning som kan vara användbar på en byggarbetsplats. Mer information hittar du alltid på Kapers webbplats.

 

Hela etableringen, halva priset

Vill du spara pengar i nästa byggprojekt? Och nästa efter det? Testa oss.