Bodar - en standardiserad produktgrupp där Kaper ändå gör skillnad.

Det är sant att standardiseringen av byggbodar nått långt. Mått och mycket annat är tillräckligt enhetligt för att bodar från olika tillverkare ska kunna användas tillsammans och t ex dockas med varandra. Eftersom du besöker den här sidan utgår vi ifrån att du är relativt bekant med vad en byggbod är för något och vilka olika basfunktioner den brukar kunna fylla.

Här vill vi istället berätta hur vi på Kaper försöker göra skillnad inom dessa standardiserade ramar.

Bodetableringar
Flera bodar på olika sätt integrerade med varandra – det vi brukar kalla bodetableringar – är förstås typexemplet på hur standardmoduler kan användas på så många sätt att bara fantasin sätter gränserna. Här krävs kreativt arbete. Problem ska lösas. Det gillar vi. Mer…

Standard eller StandardPlus?
Kaper har ägande och operativa roller i två bodfabriker i Baltikum. Därifrån erbjuder vi standard eller standard med premium-tillval, precis som de andra. Men så har vi nu också satt vår egen standard – en marknadsledande, avancerad energibod till standardpris. Mer…

Energieffektivitet och miljöpåverkan 
Kraven ökar och måste mötas förr eller senare. ”Senare” har varit det normala hittills, men vi på Kaper föredrar ”förr”. Vi gillar de möjligheter teknikutveckling och nya material skapar och försöker utnyttja dem så snart det är kostnadseffektivt. Mer…

Köpa eller hyra?
När produkterna är standardiserade blir priserna lätt det också. Då gäller det att välja rätt form för anskaffningen av utrustningen. Rätt val mellan köp och hyra kan nämligen innebära halverad kostnad under vissa förutsättningar. De andra låter dig hyra. Kaper låter dig välja. Det är att göra skillnad. Mer…

Boendemoduler inkl möbler och nytänk
Boendemoduler brukar delas upp i två linjer, sov- resp. evakueringsbodar, efter användningsområde. Gemensamt har de att människor ska sova, vila och fungera i dem. Det har vi på Kaper lagt som grund för tänkandet under utvecklingen av dem. Och det känns. Mer…

Kaper etablerar
Med bodetablering brukar vi mena en grupp av bodar som byggts ihop för att täcka behovet av kontors- och personalutrymmen på byggarbetsplatsen. Men etableringen ska så att säga etableras också. Även det har vi på Kaper blivit bra på. Mer…

STANDARDBODAR

STANDARDPLUS-BODAR

TILLVAL BODTRAPPOR

TILLBEHÖR TILL BODAR