Bodar och vagnar

Byggbodar och byggvagnar som löser ditt behov av personalutrymmen på byggarbetsplatsen: Vi erbjuder arbetsbodar i form av manskapsbodar och kontorsbodar för de större och längre arbetena, och vagnar i olika utföranden för de kortare arbetena. Är det hela bodetableringar som behövs så har vi lång erfarenhet av även det.

Vi har arbetsbodar och moduler för just era behov.

Vad ska man tänka på vid val av byggbodar, kontorsmoduler och andra moduler för byggarbetsplatsen? Det är viktigt att väga in alla aspekter redan från början. Tillsammans går vi igenom era förutsättningar och behov, för att kunna erbjuda er en kostnadseffektiv helhetslösning som fungerar.

Ett särskilt viktigt område att analysera är ert behov av bodar och moduler. Vi på Kaper kommer gärna in tidigt i projektet, för att bidra med vår kunskap och få information som era krav och önskemål. Vilka praktiska behov måste uppfyllas? Hur kan de placeras på byggarbetsplatsen? Vilka tekniska förutsättningar finns? Vad ska hända före, under och efter bodetableringen?

Vi hjälper till att rita upp bodetableringen och lämnar över underlag för eventuell bygglovsansökan. Vi ser också till att utrymmen och utrustning möter krav i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Byggnads kollektivavtal. Som experter inom bodetablering hjälper vi dig genom hela processen – från övergripande frågor och ner i minsta detalj, och alltid med fokus på lägsta kostnad för er.

 

Åtta punkter vi går igenom tillsammans inför val av lösning för bodar och moduler.

1 – Välja byggbod
En nyckelfråga är hur många personer som kommer att använda bodetableringen, och vilka behov dessa personer har. Det avgör antal, storlek och planlösning för bodar och moduler. Det måste finnas utrymme för måltider, arbetsmöten, vila och omklädning samt torkmöjligheter för alla. Andra saker som måste gås igenom är behoven kring belysning, ventilation, värme/kyla, personlig förvaring samt informationsplatser som exempelvis anslagstavla.

2 – Möbler och utrustning
För varje bod- och modultyp finns ett stort antal valmöjligheter när det gäller möbler i form av bord, stolar, skåp och andra möbler efter eran önskan. För matlagningsutrymmen finns även olika typer av kylskåp och utrustning för uppvärmning av mat samt disk. Vi kartlägger vad ni behöver för att vardagen ska fungera smidigt för er personal.

3 – Tvätt- och hygienutrymmen
Baserat på storlek och antal bodar och moduler räknar vi fram ert behov av tvätt- och hygienutrymmen, och vilka krav detta ställer på installation av vatten och avlopp.

4 – El och datakommunikation
Vilka behov och tekniska förutsättningar finns när det gäller el och datakommunikation?

5 – Brandskydd
Hur kan vi säkerställa bästa möjliga brandskydd, genom rätt kunskap och förebyggande åtgärder?

6 – Energiberäkning
Vilka krav ställer ni när det gäller energianvändning i bodetableringen, och hur kan dessa krav mötas?

7 – Övriga installationer
Vilka övriga installationer, som exempelvis olika typer av larm eller passersystem önskar ni? Finns det andra behov för specialinstallationer som måste mötas?

8 – Service och underhåll
Service och underhåll under hela bodetableringen är en god investering för att undvika kostsamma driftstörningar i ert byggprojekt. Tillsammans diskuterar vi fram en lösning som passar er när det gäller städning, tekniskt underhåll och andra löpande åtgärder.

Vi har alla tillbehör du behöver till byggboden.

Hos oss på Kaper kan du välja bland tillbehör som:

Bord, stolar och hyllor
Kontorsmöbler
Klädskåp och andra förvaringsskåp
Torkskåp
Armaturer
Skoställ
Kylskåp
Kokplattor, mikrovågsugn och värmeskåp för matlådor
Diskmaskin
Duschkabin
Anslagstavlor
Speglar och papperskorgar
Persienner och fönstergaller
Entrémattor
Bodtrappor och skärmtak
Låsbom
Larm
Luftvärmeväxlare
Luftkonditionering
Egen fasadfärg
Skylt med företagslogotyp

Vi hjälper dig med hela din bodetablering.

Behöver du byggbodar, arbetsbodar, manskapsbodar, kontorsmoduler eller andra moduler på din byggplats? Kaper har lång erfarenhet av både små och stora projekt. Och vi erbjuder kompletta tjänster för att anpassa hela bodetableringen efter just dina behov. Du kan känna dig lugn med att vi klarar logistik, mellanlagring, drift och service för alla typer av etableringar. Inklusive de allra största i Sverige.

Etablering av byggbodar.
 • Analys och projektering
  Det första steget är att vi tillsammans gör en besiktning på plats och går igenom vilka behov du har. Vi planerar sedan hela projektet in i detalj, för att undvika tråkiga överraskningar längs vägen. En viktig del är att analysera behovet av utrymme och tillbehör så att vi kan välja de bodar och moduler som passar just era behov allra bäst. Vi erbjuder också olika lösningar när det gäller finansiering.

 

 • Hela bodetableringen i en ritning
  Nästa steg är att föra över hela planen till en ritning så att du enkelt kan ta ställning till vårt förslag. Vi presenterar ett färdigt förslag för bodetablering med alla detaljer på plats: skräddarsydd planlösning och inredning, brandskydd, energi och datakommunikation samt underhåll. Självklart är allt i linje med regler och normer.

 

 • Transport och montering
  Genom säker transport och effektiv montering ser vi till att hela bodetableringen kommer på plats. På överenskommen dag lämnar vi över nycklarna till dig och det är bara att flytta in i era arbetsbodar och sätta igång med ert arbete.

 

 • El och avlopp i bodar och moduler
  Etableringen inkluderar även inkoppling och frostskydd av el och VVS i de byggbodar och moduler där detta behövs. Vi ser till att allt fungerar så att ni kan fokusera på ert arbete.

 

 • Vårt mål är att halvera dina kostnader
  Vi arbetar för att sänka dina kostnader för byggplatsutrustning till hälften. Med en klok mix av köpt och hyrd utrustning är det möjligt. Även många av våra mest erfarna uppdragsgivare blir förvånade över hur mycket som går att spara genom framsynthet, noggrannhet och en väl avvägd mix av köpt och hyrd utrustning. Ofta ser vi att våra kunder, även de största entreprenörerna i Sverige, sparar upp till hela 85 procent av kostnaderna jämfört med att enbart hyra utrustningen.
 

Köpa, finansiera eller hyra byggbodar? Vi hjälper dig rätt.

När ditt byggprojekt avslutas följs det oftast av ett nytt, och längre perspektiv sparar pengar. Därför hjälper vi dig att hitta rätt mix av köpt och hyrd utrustning när det gäller arbetsbodar, manskapsbodar, kontorsmoduler och andra moduler, samt erbjuder fördelaktig finansiering.

Vi på Kaper kan ta hand om allt från finansiering och logistik till internfakturering och mellanlagring – allt för att se till att dina projekt står på en stabil och kostnadseffektiv grund. Oavsett om du är en liten eller stor aktör, hur din likviditet ser ut eller hur dina behov växlar, ser vi till att hitta lösningarna som krymper dina kostnader och bygger din lönsamhet.

Kapers återköpsgaranti.
 • Hängslen och livrem.
  Som du förstått har vi alltid ambitionen att öka din lönsamhet. Men vi ser även till att skydda den. Om det inte blir någon ”Fas 2” eller ditt projekt av någon anledning inte följs av ett nytt med liknande behov – då är du välkommen att sälja dina bodar tillbaka till oss till förutbestämt pris. Det är vår Återköpsgaranti.
 

Vilka regler och normer gäller för etablering av byggbodar?

Övergripande gäller att personalutrymmen ska vara anpassade till arbetets natur och varaktighet, hur många personer som ska använda dem och dessa personers könsfördelning. För tillfälliga arbetsplatser gäller särskilda bestämmelser. Inom bygg- och anläggningsbranschen används specialanpassade arbetsbodar och andra moduler som personalutrymme.

Mer specifika krav regleras av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kollektivavtal. Grundläggande föreskrifter finns i AFS 2009:2. Arbetsplatsens utformning, och detaljerade krav finns i byggyrkenas kollektivavtal.

 
Så här ska byggbodar, manskapsbodar, arbetsbodar, kontorsmoduler och andra moduler utformas.
 • Funktionsanpassade personalutrymme ska uppfylla följande krav:
  • Bra ventilation
  • Lämplig belysning
  • Öppningsbart fönster
  • Tillräckligt stort
  • Toalett och tvättmöjlighet
  • Lättstädat
  • Rätt utrustat
 • Så här ska byggbodar, manskapsbodar, arbetsbodar, kontorsmoduler och andra moduler utformas:
  • Byggbodarnas utrymme
   • Antalet arbetsbodar, kontorsmoduler och andra moduler samt deras storlek på bodarna måste givetvis anpassas till antalet personer som samtidigt kan komma att använda dem.

    Personalutrymmen ska samtidigt inte användas för andra ändamål eller vara inredda så att funktionen försämras, exempelvis får de inte användas som förråd eller reparationsplats. Notera även att byggbodar inte får användas för övernattning.

  •  Särskilt rum för måltider
   • Måltider ska kunna intas i ett särskilt matrum eller matutrymme. Här ska finnas sittplatser med ryggstöd vid ett matbord med god plats för alla som äter samtidigt. Det ska även finnas kylskåp och uppvärmningsanordning för mat.

  • Tillgång till toalett och tvätt
   •  Det ska finnas tillgång till toalett med tvättplats. Om det inte går att ansluta toaletten till vatten och avlopp så kan en modern torrklosett vara acceptabel. Om möjligt bör det finnas skilda toaletter för män och kvinnor, men detta är inget krav.
  • Vilorum för tillfällig vila
   •  På varje arbetsställe ska det finnas eller lätt kunna ordnas utrymme för tillfällig vila vid plötsliga sjukdomstillstånd.
  • Skilda omklädningsrum
   • Omklädningsrum ska vara skilda för män och kvinnor om de används samtidigt. Om det endast finns en arbetstagare av det ena könet man ordna detta på annat sätt.

  • Städning och hygien
   • Personalutrymmen ska hållas rena och snygga. Normalt ska de städas varje dag och alla ytor rengöras grundligt varje vecka. Rent dricksvatten ska finnas. Det ska finnas minst tvättkran per fyra personer vid tvättplats med varmt vatten, tvål och handdukar. Om det går att ordna anslutning till vatten och avlopp så ska det också finnas dusch.

  • Personliga tillhörigheter
   • Varje person ska ha ett eget låsbart skåp för sina gångkläder och ett separat skåp eller fack för arbetskläder. Skåpen ska vara tillräckligt rymliga, och uppvärmda eller finnas i ett varmt utrymme. Det ska även finnas torkmöjligheter för skor och arbetskläder med tillräcklig kapacitet i förhållande till antalet personer. I omklädningsrummet ska det finnas sittplatser för alla som normalt byter om samtidigt. Vi kan vara behjälpliga med att montera stövel- och skotvätt i anslutning till ingången till bod, bodetablering eller vagn. Om det inte går att ordna stöveltvätt vid vagn bör stövelskrapa finnas.

  • El och vatten där kommunalt VA inte finns
   • Vid anläggningsarbeten utanför elnätets räckvidd kan kylskåp, spis och uppvärmningsanordningar drivas med gasol. För belysning, fläktar och liknande används ett eller flera 12-voltsbatterier eller mobilt elverk. En vattentank som står frostfritt kan erbjuda tvättmöjlighet.

    För mer detaljerad info om bland annat allmänna krav för bodstandard och övergångsbestämmelser besök Sveriges Byggindustriers hemsida.