Bodar – en Hyresfälla?

3 augusti 2012

Bodetablering4

Kampen mot höga hyreskostnader börjar med en bod. Livslängden på en bod är många gånger 20 år och även då har den ett restvärde på ca 25-30.000 kr beroende på skick. Genomsnittligt nyanskaffningspris är ca 150.000 kr.

Det finns många fördelar med att hyra bodarna. Uthyrarna kan erbjuda fullservice: av- och påetablering, underhåll, transporter, lagring. Dessutom är hyreskostnaden på bodar förhållandevis låg. Det genomsnittliga hyrespris/dag är ca 150 kr, vilket gör att investeringen mycket sällan går att räkna hem på ett normalt byggprojekt som sträcker sig över 12-18 månader. Men här finns också flera bidragande faktorer som gör bodhyran till en hyresfälla.

En bra hyresoffert på bodar och en bra rabatt på hyresprislistan kan vara lockande. Är det inte bra? Troligtvis inte. Om man tar sig tid att gå djupare in på varje enskild maskin och om man tittar på ett längre tidsperspektiv så ser man att det framkommer betydande merkostnader.

En viktig orsak till hyresfällan är den allt för vanliga policyn inom branschen att alla bygg- och anläggningsprojekt ska bära sina egna kostnader. En till synes självklar policy, men enligt Kapers uppfattning är detta något som starkt bidrar till höga hyreskostnader och försämrad projektekonomi. Inför varje nytt projekt hyr man samma bodar igen och igen, något som trotsar varje långsiktig kalkyl. Hur många gånger om betalar byggarna sin utrustning? Allt från elcentraler, kranar, liftar, hissar, ställningar, byggstängsel osv?

Vad är lösningen? Svaret är att byggarna ser över sin policy kring hur stor del av maskinkostnaden varje byggprojekt ska bära. Med en ökad tidshorisont, där utnyttjandegrad och förväntad livslängd på utrustningen är de variabler som får styra finns det stora pengar att tjäna – den utrustning som företaget använder frekvent bör i princip alltid ägas. Hyra av maskiner och utrustning bör användas som ett komplement för att kapa toppar och fylla luckor, inte av gammal vana.

Ett första steg är att låta Kaper vara med och räkna inför kommande projekt. Vi hjälper Dig att synliggöra var den största besparingspotentialen finns om du väljer att köpa istället för hyra! Vi planerar tillsammans med våra kunder och erbjuder såväl finansiering, återköp som eventuell lagring.