Betongblandare – för bästa resultat

Inför varje byggprojekt är det viktigt att planera för de olika faserna i arbetet. Schemat är tajt, och den som vill hålla sig inom tidsramarna måste ha koll på vilken utrustning och vilka material som behövs. Att mitt under arbetets gång behöva beställa nytt kan leda till onödiga förseningar och i värsta fall äventyra hela projektet.

Betong är ett exempel på material som regelbundet används på byggarbetsplatser, och som därför också bör finnas nära till hands. Eftersom det är ett mycket beständigt, hållbart, brand- och ofta fukttåligt material så är det effektivt att använda vid konstruktion av alltifrån byggnader, broar, dammar och vattentorn. Många fördelar, med andra ord, men då krävs också att den hanteras och anpassas på rätt sätt. För att underlätta arbetet kan företag som arbetar med betong överväga att köpa, istället för att hyra betongblandare, och när bygget sedan är igång är det dessutom bra att tänka på följande:

Sammansättning

Betong består av bergmaterial som i sin tur binds samman av cement och vatten, så kallad cementpasta. Mängden vatten och cement, vilken cementtyp det är fråga om och de olika bergmaterialen avgör betongens egenskaper. För mesta hållbarhet gäller det alltså att välja de olika ingredienserna med omsorg, och blanda dem noggrant. Gärna med en betongblandare.

Armering

Betong är ett mycket tryckhållfast material, men då det inte är särkilt draghållsfast används ofta armeringsjärn i förstärkning. Armering är ett förstärkande, nätformat material som gjuts in i betongen och bidrar till att konstruktionen står stadigt. En nackdel med armeringsjärn är dock att de riskerar att förlora sin hållfasthet under en brand, och att de dessutom är känsliga för rostangrepp.

Spjälkning

Betong är ett poröst material som lätt kan ta upp fukt direkt ur luften, om det inte är specialbehandlat för att vara vattenavvisande. Vätska i betongbyggen som vägar och tunnelväggar kan leda till farliga explosioner som kallas spjälkning och som uppstår i samband med med att vattnet i betongen upphettas och börjar koka. Genom att tillsätta plastfibrer som smälter vid upphettning och leder ut vattenångan kan spjälkning förhindras.

Det finns många olika slags betong, med olika egenskaper. Oavsett vilken slags betong du arbetar med så är det dock viktigt att den blandas ordentligt, och för bästa resultat kan till exempel en planblandare eller tvångsblandare användas. Kaper är en kompetent leverantör av byggutrustning och de har lösningen för just dina behov. Kontakta dem idag eller läs mer på deras webbplats.

 

Hela etableringen, halva priset

Vill du spara pengar i nästa byggprojekt? Och nästa efter det? Testa oss.