Att tänka på i valet av skyddsräcken och fallskydd

Sedan den 1 januari 2015 kan man som företag inom bygg- och anläggningssektorn få betala sanktionsavgifter i de fall som inte Arbetsmiljöverkets riktlinjer angående arbete på höga höjder följs. Men vilka direktiv är det då egentligen som gäller?

Först och främst, vad innebär egentligen arbete på höga höjder? Enligt Arbetsmiljöverket handlar det om höjder över två meter. Vid allt arbete som innebär fallrisk från dessa höjder ska fallskydd och särskilda arbetsmetoder användas. Detta kan också innebära att företagen bör ha tillgång till viss typ av utrustning och byggmaskiner.

Sammanfattningsvis är det bra att vara medveten om följande typer av fallskydd:

Skyddsräcke

Skyddsräcken ska vara utformade på ett sätt som gör att de klarar belastningen från en fallande person. I samband med fall ska alltså inte räcket ge vika utan tvärtom fånga upp de fallande personen. Detta innebär vanligen att räckena bör vara ungefär en meter höga, bestå av heltäckande skydd eller av fotlist, mellanlist och överledare. Vid vissa arbeten krävs kompletterande skydd i form av personlig fallskyddsutrustning, som du också kan läsa mer om nedanför.

Ställning

En byggställning används inte bara för att underlätta transport och tillgänglighet utan ska i alla lägen även monteras på ett sätt att den skyddar mot fall. Utöver detta kan ställningen också, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, ersätta skyddsräcke vid takfoten – alltså den delen av yttertaket som sticker ut från väggen. Det är viktigt att de som monterar ställningen har kompetens för detta så att installationen sker på rätt sätt.

Personlig fallskyddsutrustning

Användandet av personlig fallskyddsutrustning beskrivs av Arbetsmiljöverket som ett sistahandsval i samband med arbete på hög höjd. Detta eftersom sådan utrustning innebär risk för att falla och bli hängande, vilket i sig kan leda till skador. Bara när det är fråga om snöskottning innebär detta ett passande alternativ, men inte heller då ska det göras som ensamarbete. Personlig fallskyddsutrustning ska alltid vara anpassad till användaren och består av en helsele, en förankringsanordning och ett kopplingssystem med dämpande funktion.

Arbeten på höga höjder medför alltid fallrisker. Se till att införskaffa bra och kvalitativt fallskydd, till exempel skyddsräcken från Combisafe och minska risken för olyckor. Kontakta Kaper redan idag, de har lösningarna för era behov och erbjuder alltid köp med återköp för bästa möjliga affär. Läs mer på deras webbplats!

Hela etableringen, halva priset

Vill du spara pengar i nästa byggprojekt? Och nästa efter det? Testa oss.