Att tänka på inför köpet av bygghiss

Bygghissar är ett viktigt redskap inom byggindustrin där lyften och transporterna ofta är många och där de anställda regelbundet behöver befinna sig på höga höjder för att kunna utföra sitt jobb.

Effektiviteten ökar naturligtvis i takt med smidiga förflyttningar av personal, byggmaskiner och material, och hissarna är också en stor fördel rent arbetsmiljömässigt då de direkt bidrar till ett minskat antal lyft, som annars riskerar att leda till svåra belastningsskador.

Men, eftersom bygghissar många gånger transporterar människor till riktigt höga höjder är det också viktigt att utrustningen är av god kvalitet och att det inte finns risk för funktionsmässiga brister som kan leda vidare till olyckor på arbetsplatsen. För att säkerställa detta har Arbetsmiljöverket tagit fram ett antal riktlinjer. Läs mer om några av dessa här nedanför:

Välj rätt bygghiss

För att minska riskerna för olyckor eller säkerhetsbrister är det viktigt att investera i en bygghiss som passar för just den aktuella byggarbetsplatsens behov. Olika hissar är framtagna och konstruerade för olika syften och ändamål och bör endast användas på sätt som motsvarar dessa riktlinjer. Till exempel så ska aldrig personer transporteras i bygghissar som endast ska användas för att frakta material.

Undersök era förutsättningar noggrant för att kunna veta säkert vilken slags hiss ni behöver och vilken kapacitet den ska ha.

Skyddsutrustning?

I vissa fall kan det vara nödvändigt att använda skyddsutrustning i samband med användning av bygghissar. Till exempel om det finns risk för att lyftanordningen ska bli påkörd eller för att anställda ska falla ut ur hisskorgen under arbetets gång. Sele med säkerhetslina är i dessa fall viktiga inslag.

Möt kunskapskraven

Som arbetsgivare är du alltid ansvarig över att din personal har tillräcklig kunskap för att klara av att hantera bygghissar och annan utrustning på rätt sätt.

Behöver ni hjälp med service eller underhåll så kan ni kontakta Kaper för kvalitativa tillbehör. De kan även berätta mer om fördelarna med återköpsoption och guida dig med intresse av bygghiss säljes.

Om ni har återkommande behov av bygghissar, eller ifall ni arbetar med stora och utdragna projekt så finns det mycket pengar att tjäna på att köpa snarare än hyra utrustning som bygghissar. Läs mer på https://kaper.se/.

 

Hela etableringen, halva priset

Vill du spara pengar i nästa byggprojekt? Och nästa efter det? Testa oss.