Att investera i kostnadseffektiv byggutrustning

Både inom bygg- och anläggningsbranschen och tillverkningsindustrin är det mycket vanligt att hamna i situationer där man måste investera i ny utrustning och maskiner. Eftersom att detta inte sällan blir dyra inköp väljer många företag mer kostnadseffektiva lösningar istället för att investera i splitterny utrustning. Men när det kommer till debatten om huruvida det är bättre att köpa än att hyra utrustning har båda alternativen såklart sina fördelar. Att köpa nytt kan vara en smart långsiktig investering. Att hyra kan å andra sidan hjälpa till att minska på kostnader för ett kortare projekt och är en bättre korttidsinvestering.

Förutom att hyra eller köpa nytt finns dock andra lösningar som kan vara ännu kostnadseffektivare. Ett byggföretag eller tillverkare kan till exempel välja att köpa ny eller begagnad utrustning för att sedan sälja tillbaka den till återförsäljaren efter projektets slut. Du kan också satsa på att köpa begagnad utrustning till ett lägre pris. Vare sig du väljer att investera hyrd, återförsäljningsbar eller begagnad utrustning finns det en del saker som kan vara bra att ha i åtanke.

Kontraktet

Vilket alternativ du än väljer är det viktigt att läsa igenom kontraktet ordentligt innan du genomför en affär. Speciellt när det gäller utrustning som ska säljas tillbaka till leverantören gäller det att ha koll på vad som gäller om utrustningen exempelvis går sönder under användning, om den inte fungerar som den ska vid köp, vem som står för service och underhåll osv. Beroende på vilken utrustning det handlar om kan detaljerna variera.

Projektets omfattning

Hur omfattande ditt byggprojekt är bestämmer till stor del vilken lösning som blir mest kostnadseffektiv. Vet du med dig att projektet kommer att pågå under en längre period eller att det finns risk för att det kommer dra över tiden kan det vara en dålig idé att hyra. Här kan det istället vara bättre att köpa begagnad utrustning eller utrustning med möjlighet till återköp. På så vis kan du vara lugn även då projektet inte håller deadline.

Utrustningens skick

När du ska köpa eller hyra en begagnad maskin kan det vara bra att ta reda på hur länge den redan använts. Kommer du att behöva den under flera år framåt måste den vara i gott skick och klara de påfrestningar som ditt projekt innebär.

Personal och maskinförare

Finns kompetensen för att manövrera maskiner och sköta utrustningen inom ditt företag eller ska du ta hjälp utifrån? När du hyr maskiner som lyftkranar, truckar, betongblandare och bygghissar krävs i många fall utbildade maskinförare. Om kompetensen saknas internt kan du satsa på att hyra in förare samtidigt som du hyr utrustningen. I vissa fall kan detta bli billigare än att göra det separat.

Med en enkel kalkyl kan du räkna ut huruvida det är mer lönsamt att köpa än att hyra betongblandare, bygghissar, ställningar, byggvärmare, truckar och annan utrustning. En blandning av hyrd och köpt utrustning är ofta det bästa alternativet.

 

Hela etableringen, halva priset

Vill du spara pengar i nästa byggprojekt? Och nästa efter det? Testa oss.