rsz_3kranar

Artiklar för dig i branschen.

Köpa eller hyra byggmaskiner? Planera arbetet i tid.
Hur omfattande verkar arbetena bli sett till tid och storlek? Hur mycket material och utrustning sitter ni på sedan tidigare och vilka byggmaskiner kommer behöva hyras eller köpas till för att ni ska klara av att färdigställa projekten i tid… Läs mer

Hyra eller köpa byggutrustning? Du behöver inte välja.
I stort sett all byggutrustning är dyr att införskaffa, använda och förvara. Framförallt om man väljer att hyra byggutrustning utan att fundera vidare över mer kostnadseffektiva alternativ. Men det finns sätt att komma undan de värsta fällorna… Läs mer

Byggcontainer – för avfall, frakt och förvaring.
Stora byggprojekt pågår vanligen under förhållandevis lång tid, och för att utrustning och maskiner ska hålla gäller det att tänka på rätt typ av förvaring. En byggcontainer är då en bra förrådslösning… Läs mer

Att tänka på i valet av skyddsräcken och fallskydd.
Sedan den 1 januari 2015 kan man som företag inom bygg- och anläggningssektorn få betala sanktionsavgifter i de fall som inte Arbetsmiljöverkets riktlinjer angående arbete på höga höjder följs… Läs mer

Att tänka på inför köpet av bygghiss.
Bygghissar är ett viktigt redskap inom byggindustrin där lyften och transporterna ofta är många och där de anställda regelbundet behöver befinna sig på höga höjder för att kunna utföra sitt jobb… Läs mer

Tips för dig som planerar att köpa byggstängsel.
Byggstängsel används på många byggarbetsplatser och fungerar då framförallt som områdesskydd. Men, vad bör man egentligen tänka på i valet av staket och avspärrningar… Läs mer

Hyra eller köpa byggställning – vad passar dina behov?
Inom byggbranschen har det sedan länge varit norm att hyra utrustning. All utrustning. Oavsett produktkategori och oavsett att marknaden har stora bekymmer med överhyror… Läs mer

Tips vid köp av begagnad manskapsbod & annan utrustning.
Det finns flera fördelar med att köpa och använda begagnad utrustning till byggarbetsplatsen. Till exempel så är det ett miljövänligt alternativ, eftersom en begagnad produkt återanvänds… Läs mer

Att tänka på när du väljer byggbodar i Stockholm.
Byggbranschen tar inga pauser. I alla väder, året om pågår stora konstruktionsprojekt runt om i Sverige, och eftersom förutsättningarna ibland inte är de vänligaste så är det än viktigare att vara medveten om de arbetsmiljömässiga riktlinjer som gäller… Läs mer

Risk för höga extrakostnader när du hyr bygg-el och maskiner.
Att hyra maskiner, bodar, bygg-el och annan utrustning har varit norm inom bygg- och konstruktionsbranschen i många år. Men bara för att man alltid har gjort på vissa sätt så innebär det inte att det per automatik är den bästa lösningen. Läs mer

Betongblandare – för bästa resultat.
Inför varje byggprojekt är det viktigt att planera för de olika faserna i arbetet. Schemat är tajt, och den som vill hålla sig inom tidsramarna måste ha koll på vilken utrustning och vilka material som behövs. Att mitt under arbetets gång behöva beställa nytt kan leda till onödiga förseningar och i värsta fall äventyra hela projektet… Läs mer

4 faktorer att tänka på när du väljer byggställning.
Alla som någon gång har gett sig i kast med att måla eller renovera byggnader vet att sådana insatser kan vara slitsamma. Därför är det allt som oftast värt att lägga ner lite extra energi på att underlätta arbetet. Till exempel genom att skaffa hjälpmedel och utrustning som förbättrar förutsättningarna… Läs mer

Byggprojekten underlättas av säkra hissar.
Materialhissar är viktiga inslag på byggarbetsplatser och effektiva i fråga om att transportera varor mellan exempelvis olika våningsplan av en fastighetskonstruktion. Men, hissarna kan även transportera människor och eftersom… Läs mer

Faktorer att överväga i fråga om att köpa eller hyra byggutrustning.
Byggföretag ställs ofta inför frågan om huruvida de skall hyra eller köpa utrustning. Båda alternativen har fördelar och nackdelar som bör övervägas, även om det i slutändan är typen av utrustning och projekt som avgör… Läs mer

Vanliga typer av fraktcontainers.
Idag levereras ungefär 14 miljoner containers till hamnar runt om i hela världen med hjälp av ca 5000 lastfartyg. Otaliga ton av varor och produkter transporteras dagligen i dessa behållare… Läs mer

Att investera i kostnadseffektiv byggutrustning.
Både inom bygg- och anläggningsbranschen och tillverkningsindustrin är det mycket vanligt att hamna i situationer där man måste investera i ny utrustning och maskiner. Eftersom att detta inte sällan blir dyra inköp väljer många företag mer kostnadseffektiva lösningar istället för att investera i splitterny utrustning… Läs mer

Planering vid slutskedet av ett byggprojekt.
Den tid det tar att genomföra ett byggprojekt har minskat avsevärt genom åren tack vare utveckling och innovationer inom arkitektur och byggteknologi. Men ett byggprojekt har allmänt sett fortfarande vissa steg och faser man måste ta sig igenom för att slutföra det… Läs mer

Hyr eller köpa? Reaktioner från inköpare och platschefer.
Kaper har under senare tid besökt byggföretag i hela Sverige.  Resultatet av kampanjen Hyra VS Köpa är att vi har åstadkommit en förbättrad ekonomi i ett flertal byggprojekt. Att tiden är den mest avgörande faktorn är samtliga inköpare och platschefer överens om… Läs mer