Svensk Byggtidning: Kaper växlar upp och byter namn till Kaper

20 oktober 2017

Kaper som under ett antal år utmanat byggbranschen i fråga om att köpa istället för att hyra byggplatsutrustning, växlar nu upp både till omsättning, antalet anställda och kontor. Som ett led i den ökade satsningen byter också bolaget namn till Kaper.

Läs hela artikeln HÄR