Alustep utmanar byggbranschen – Köp mer och hyr mindre!

1 februari 2012

Alusteps kunder tjänar stora pengar på att göra rätt avvägning mellan att köpa och att hyra. Nu utmanar Alustep alla byggare att göra detsamma. Vi utmanar byggbranschen – Köp mer och hyr mindre!

Vi förstår att platsansvarige många gånger fått direktiv att hyra samtliga maskiner från föreskrivet uthyrningsföretag, trots att detta strider mot sunt förnuft då samtliga inblandade vet att det är mycket kostsamt att hyra i längden.

Vi vet från våra kontakter med kunder att planeringshorisonten många gånger är mycket kort även för större projekt. Ofta kan det definitiva beslutet att starta ett större bygge ske bara någon vecka innan det är dags för första spadtaget. Med så kort framförhållning är det svårt att fatta ekonomiskt rationella beslut rörande byggutrustning och maskinförsörjning. Om Du tar dig tid att kontakta Alustep så visar vi dig gärna hur du enkelt kan spara stora summor:

Kostnaden kan många gånger halveras. Ta  t ex en nybyggnation av ett större flerfamiljshus/kontorslokal, med ett ordervärde på 100 MSEK och en byggtid på 18 månader så vet vi att det i princip alltid är samma utrustning som behövs. Många gånger kan kostnaden halveras bara under en 18-månaders period. Dessutom: har byggföretaget ett liknande projekt på gång som tar vid efter det första projektets slut så kan kostnaden sänkas ytterligare!

Vad kan Alustep hjälpa till med?

Om vi får ta del av utrustningsbehovet för ditt framtida byggprojekt så kan vi:

  • Hjälpa Dig att avgöra vilken utrustning som ska köpas respektive hyras
  • Underbygga vår rekommendation med kalkyler
  • Leverera maskinerna direkt till din byggarbetsplats
  • Ordna finansiering
  • Hjälpa dig att avyttra maskinerna då dessa inte behövs längre

 

Är Du intresserad av att öka lönsamheten på dina uppdrag? Kontakta oss så berättar vi mera, helt utan kostnad!

 

Ta gärna personlig kontakt med mig, Björn Sjeldrup, VD på Alustep eller mina medarbetare, via vår växel 08-739 00 40 eller via mail info@alustep.se så ringer vi upp!