Alustep blir Kaper


Alustep blir Kaper. Nytt namn. Samma kall.

Idag påbörjar vi en ny era. Alustep blir Kaper. Men vårt syfte förblir det samma. Vårt arbete för att förändra och effektivisera byggbranschen fortsätter med obruten kraft.

Sedan vårt allra första verksamhetsår har vi strävat efter att förändra och effektivisera byggbranschen. Vi har sökt nya sätt där gamla grott fast, smartare lösningar där förlegade levt kvar och långsiktiga svar där kortsiktiga blivit sanning. Vi har envist utmanat strukturer som hindrat mer lönsamt byggande.

När vi nu förbereder oss för att ta nästa steg är våra metoder mer effektiva än någonsin. Vi har redan utmanat hyresmodellen för byggplatsutrustning och visat att det finns andra, mer effektiva vägar. Vi har redan visat hur nya tankesätt kan bidra till nya nivåer av lönsamhet. Och ändå har vi bara börjat. För i en tid där byggföretagens kostnader ännu stiger behövs vi mer än någonsin. I ett land där leverantörsalternativen ännu är få, finns långt mycket mer att göra.

Lyckligtvis har vi också mycket mer att ge. För förändringen av hyresmodellen är bara första steget på vår resa. Vi kommer inte att nöja oss med att halvera kostnaderna för byggplatsutrustning. Vi ska vara med och leda Sveriges byggbransch in i en ny era. Vi ska lämna lika permanenta som positiva avtryck i en bransch som betyder oerhört mycket inte bara för oss, utan också för Sverige.

Vi ska bygga lönsamhet och effektivitet inte bara för våra kunder, utan också för deras. Det är vårt syfte. Det är vårt kall. Och nu tar vi nästa steg, tillsammans.

Hela etableringen, halva priset

Vill du spara pengar i nästa byggprojekt? Och nästa efter det? Testa oss.